By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kokoschka, Oskar, 1886-1980, Netzer, Remigius, 1916-1985
Published Brno : Atlantis, 2000.
Annotation: Autobiografie, mj. s kapitolou Praha (s. 213-228, o zdejším pobytu v letech 1934-1938); s kalendáriem Životopisná data (s. 305-313).
Book
2
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 66/67, 1997/1998, s. 64-67
Annotation: Životopisná studie o malíři R. G.; mj. o jeho sionismu, stycích s pražskou židovskou komunitou a jeho vztahu k T. G. M.
Article
3
In: Die Verwandlung. -- ISBN 978-80-86911-18-2. -- R. 2007, s. 23-33
Annotation: Studie; mj. o stycích malíře, člena Osmy, s Franzem Kafkou.
Article
4
In: Pod příkrovem času. -- s. 6-10
Annotation: Předmluva ke knize pamětí malíře E. Nemese zachycujících dětství a mládí prožité v Maďarsku a na Slovensku, pražská léta 1928-1938 (studium...
Book Chapter
5
by Brouček, Stanislav, 1947-
Published Praha : Etnologický ústav ČR : Ministerstvo zahraničních věcí ČR : Nová tiskárna Pelhřimov, 2007.
Annotation: Monografie; s autorovou Předmluvou (s. 7-8) a Úvodem (s. 9-13, s kapitolkami: Vystěhování-emigrace-exil; Vystěhovalectví do Francie; Literatura...
Book
6
In: Přítomnost. -- R. 2005, jaro, s. 52-53
Annotation: Článek přibližující situaci, v níž se roku 1905 uskutečnila pražská výstava prací E. Muncha, a vůbec Munchovu působnost v českém výtvarném...
Article