By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 47
Annotation: Portrét uvozující blok věnovaný A. K. (s. 46-55); též o umělcových kontaktech s českým prostředím.
Article
2
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 5 (10), 1998, č. 1, s. 79-81
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 6], 1971, Heft 53, April, s. 146-148
Annotation: Kapitola z Kokoschovy autobiografie, vydané k jeho 85. narozeninám (München, Bruckmann Verlag 1971).
Article
4
by Kokoschka, Oskar, 1886-1980, Netzer, Remigius, 1916-1985
Published Brno : Atlantis, 2000.
Annotation: Autobiografie, mj. s kapitolou Praha (s. 213-228, o zdejším pobytu v letech 1934-1938); s kalendáriem Životopisná data (s. 305-313).
Book
5
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 13/14, 13. 7., s. 27
Annotation: Recenze v rubrice Knižní tipy.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 12, 21. 3., s. 24
Annotation: Recenze.
Article