By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proměna = Die Verwandlung. -- s. 113-132, s. 141-166
Annotation: Jeden ze dvou doprovodných textů k zrcadlovému česko-německému vyd. Proměny (mj. o S. Jílovské, o začátcích české recepce Kafkova díla,...
Book Chapter
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2020, č. 139, prosinec, s. 6
Annotation: Zpráva o výstavě "Dobré dílo - Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli", která probíhala...
Article