By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 20-24
Annotation: Článek o umělcích, kteří měli silný vztah k Olomouci, resp. ke Svatému Kopečku.
Article