By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [10]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o životě a o básnickém, prozaickém a výtvarném díle J. Kovandy, jeho pedagogické dráze, rodném kraji (Zlínsko); připojen medailon...
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 16. 11. 2006
Annotation: Rozhovor s K. Zlínem o rodném městě, jeho vztahu k výtvarnému umění i poezii a o životě v exilu a překladech z francouzštiny; připojena bio-bibliografická...
Article