By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 31, 30. 7., s. 15
Annotation: Medailon. Na zadní straně časopisu je otištěna jeho malba Hnědá krajina.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 184, 9. 8., s. 10
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 7, 1957, č. 19, 9. 5., s. 22
Annotation: Medailonek k reprodukci obrazu z cyklu Oheň.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 16, 1960, č. 225, 15. 9., s. 3
Annotation: Kritika výstavy díla J. Čapka.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 70, 23. 3., s. 9
Annotation: Glosa připomíná nedožité šedesátiny Josefa Čapka.
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 15, 5.-11. 4., příl. Perspektivy, č. 15, s. 9
Annotation: Referát o výstavě, která na 13 závěsných panelech přibližuje osobnost J. Čapka (foyer kina Malé pevnosti Terezín, 7. 4.-31. 5. 2016). Výstavu...
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 118, 21. 5., s. 5
Annotation: Recenze básnické sbírky.
Article
8
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 8. 2013
Annotation: Článek o životě a díle J. Čapka.
Article
9
online
In: iRozhlas [online]. -- 6. 2. 2013
Annotation: Zpráva o prodeji obrazu "Kubistická krajina" od J. Čapka.
Article
10
online
In: Čítárny [online]. -- 22. 3. 2019
Annotation: Esej o výtvarném díle J. Čapka s úvodním komentářem.
Article
11
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2016, č. 122, září, s. 3
Annotation: Zpráva o vydražení obrazu J. Čapka "V červnu" (1938).
Article
12
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 233-235
Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 6. 2018
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 7. 2014
Annotation: Nekrolog básníka a výtvarníka J. Dostála.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2014, č. 115, prosinec, s. 3
Annotation: Nekrolog o Jaroslavu Dostálovi, zeti Josefa Čapka, se vzpomínkou na společné čapkovské bádání.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 4
Annotation: Referát o J. Čapkovi a o výstavě jeho obrazů v Brně (Dům umění města Brna).
Article
16
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 55, 2017, s. 40-41
Annotation: Článek o J. Čapkovi a jeho působení na tkalcovské škole ve Vrchlabí 1901-1903.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 114, 18. 5., s. 9
Annotation: Článek o výtvarné tvorbě J. Čapka a F. Bidla, kteří zahynuli v koncentračním táboře.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 9. 1., příl. Víkend, s. 8-9
Annotation: Životopisný portrét bratří Čapků, zejm. k jejich společné tvůrčí práci (při příležitosti 120. výročí narození Karla Čapka).
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, Literární příl., č. 5, s. iv
Annotation: Autor ve svém článku reaguje na kritické výhrady P. Pečinkové k jeho názorům na výtvarnou tvorbu J. Čapka a její vývoj, vyslovené v článku...
Article
20
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 6, červen, s. 25-27
Annotation: Kapitola z monografie o J. Čapkovi.
Article