By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 3, s. 28-31
Annotation: Článek.
Article
2
In: Horizont [samizdat]. -- Č. 8, [1985], s. 20
Annotation: Poznámka k úmrtí V. Boudníka.
Article
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 88, září, s. 195
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných vzpomínek Úvahy různé a jiné... (s. 175-195) na okruh výtvarníků kolem V. Boudníka, které připravila...
Article
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 15, 2016, č. 8, 18. 2., s. 50-51
Annotation: Medailon napsán s využitím knihy V. Merhauta.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 38, 13. 9., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 13, 27. 3., s. 36-38
Annotation: Rozhovor o V. Boudníkovi.
Article
7
In: Vladimír Boudník a přátelé. Svazek 3.. -- S. 323
Annotation: Poznámka; se Seznamem ilustrací (s. 313-317); s Jmenným rejstříkem (s. 319-320
Book Chapter
8
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 28, 2015, č. 4, 19. 2., s. 13
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 1, leden, s. 49
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
In: Pocta Vladimíru Boudníkovi : (+1968) [samizdat]. -- S. [5]-[11]
Annotation: Dva dopisy V. Boudníka zaslané redaktorovi nakladatelství Obelisk A. Hartmannovi ve věci případného vydání výboru Boudníkových textů (z manifestů,...
Book Chapter
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 197, 24. 8., s. 26
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou o V. Boudníkovi.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 222, 23. 9., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Článek o V. Boudníkovi a o výstavě, kterou uspořádalo Muzeum hlavního města Prahy (do 19. 11. 2017).
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 3, 16. 3., s. 96-104
Annotation: Článek se věnuje otázce, proč nevyšly "Manifesty explosionalismus" V. Boudníka na stránkách Hosta do domu; připojeny ukázky z korespondence,...
Article
14
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2019, č. 64, únor, s. 3
Annotation: Článek se věnuje V. Boudníkovi u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.
Article
15
In: Pocta Vladimíru Boudníkovi : (+1968) [samizdat]. -- S. [20]
Annotation: Poznámka k přátelství V. Boudníka a B. Hrabala; autor vyzdvihuje vliv Boudníka na formování spisovatelské osobnosti B. Hrabala, jak to mj. vyplývá...
Book Chapter
16
In: Poupata. -- s. [293-294]
Annotation: Autorský doslov k souboru textů, uspořádaných do oddílů: Etudy, Sliční střelci, Zápisník snů, Slavná Wantochova legenda, Setkání a návštěvy,...
Book Chapter
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 3. 2016
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Triáda; s úvodní poznámkou.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 3
Annotation: Rozhovor, mj. o Hrabalově vstupu do Svazu českých spisovatelů, jeho vztahu k Libni či obdivu k Jaroslavu Haškovi; původně otištěno v Kmenu č....
Article
19
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2019, č. 66, září, s. 6
Annotation: Článek o vztahu mezi výtvarníkem O. Hamerou a B. Hrabalem. Autora popisuje také charakteristiky umělecké tvorby Hamery v kontextu poslední výstavy...
Article
20
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 22, 2015, č. 4, s. 24-28
Annotation: Portrét O. Hamery a medailon jeho učitele V. Boudníka, který měl v 50. a 60. letech vliv nejen na výtvarníky, ale také se přátelil např. s B....
Article