By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 7, 1994, č. 11, 2. 6., s. 6
Annotation: Referát o výstavě v Českém Krumlově a v této souvislosti o knize JOsefa Váchala "Šumava umírající a romantická".
Article
2
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 29, 1996, č. 5, s. 14-15
Annotation: Článek o objevování a studiu Váchalova díla.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 7, 15. 9., s. 19
Annotation: Životopisný portrét J. Váchala u příležitosti 130. výročí jeho narození.
Article
4
by Olič, Jiří, 1947-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2000
Annotation: Monografie, s předmluvou Slovo úvodem (s. 5) a s kapitolami: Narozen ve vahách, V Písku, Knihařským učněm, Palackého rohy, Na druhém břehu,...
Book
5
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 19, 1986, č. 2, únor, s. 24-25
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 13, 2014, č. 46, 13. 11., s. 52-57
Annotation: Životopisná stať s citacemi M. Rakušanové, autorky váchalovské výstavy (Dům U Kamenného zvonu).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 132, 7. 6., příl. Orientace, s. xii
Annotation: Referát o výstavě Josef Váchal - Mystik neukázněný (Litomyšl, Dům U Rytířů, 8. 6.-31. 8. 2014).
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 260, 6. 11., příl. Salon, č. 895, s. 4
Annotation: Fejeton k výstavě J. Váchala Magie hledání (Dům U Kamenného zvonu, do 4. 1. 2015).
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 8, srpen, s. [3]
Annotation: Knižní tip na korespondenci J. Váchala.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 20, 4. 12., s. 11
Annotation: Referát o výstavě Josef Váchal: napsal, vyryl, vytiskl a svázal.
Article
11
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 27, 2014, č. 25/26, 18. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o výstavě "Josef Váchal / napsal, vyryl, vytiskl a svázal" (Západočeská galerie, 15. 10.-1. 11.).
Article
12
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 47, 18.-24. 11., příl. Perspektivy, č. 23, s. iii
Annotation: Článek o J. Váchalovi a výstavě Magie hledání (Dům U kamenného zvonu, do 4. 1. 2015).
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 132, 7. 6., s. 11
Annotation: Zpráva o výstavě Mystik neukázněný (7. 6.-31. 8. 2014).
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 264, 11. 11., s. 7
Annotation: Referát o výstavách Josef Váchal: Magie hledání (Praha, Dům U Kamenného zvonu, 17. 9. 2014-4. 1. 2015), Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a...
Article
15
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 7, září, s. 25
Annotation: Stať o Váchalově životě a díle psaná k příležitosti 110. výročí jeho narození (23. 9. 1884).
Article
16
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 8, 1995, č. 1, 5. 1., s. 2; č. 2, 19. 1., s. 2
Annotation: Otištěný text (Mezi mystikou a mystifikací; Váchalova kartomancie) je součástí rozsáhlejší práce V. Boreckého, která bude publikována v...
Article
17
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 1, 1996, č. 2, 16.-31. 10., s. 43
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 2, červen, s. 6-20
Annotation: Studie o J. Váchalovi; část věnována jeho vztahu k Šumavě.
Article
19
by Klínková, Hana, 1963-, Olič, Jiří, 1947-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 1999.
Annotation: Pojednání, s texty: Šumava Josefa Váchala (s. 2-8), Německá důkladnost Váchalovy Šumavy (s. 9-11).
Book
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o připravovaném natáčení rozhlasového pásma o spisovateli a výtvarníkovi J. Váchalovi.
Article