By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 30, 2015, č. 100, září, s. 127-255
Annotation: Soubor obrazových příspěvků od různých výtvarníků, vytvořených (a komentovaných) pro 100. číslo RR.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, s. 431
Annotation: O výtvarném díle R. Laudy, k 30. výročí jeho úmrtí.
Article
3
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 7/8, červenec/srpen, s. 54-55
Annotation: Medailon A. M. k jeho 80 narozeninám.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 12, prosinec, s. 26-27
Annotation: Medailon k sedmdesátinám.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 192, 15. 8., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 70, 23. 3., s. 9
Annotation: Glosa připomíná nedožité šedesátiny Josefa Čapka.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 34, 11. 8., s. 21
Annotation: Medailon M. M. ke 40. výročí jeho úmrtí.
Article
8
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 49, 2012, č. 4, s. 291-293
Annotation: Medailon výtvarníka a literáta V. Holuba u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. k akcím pořádaným ve výročním roce 2012; s fot....
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 111, prosinec, s. 4
Annotation: Medailon, přednesený patrně na vernisáži výstavy Dostálových obrazů.
Article
10
In: Texty. -- ISBN 978-80-88283-28-7. -- S. 495-500
Annotation: Bilanční stať o výtvarném díle J. Trnky koncipovaná u příležitosti desátého výročí jeho smrti a nedávné reprezentativní výstavy.
Book Chapter
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 9. 2014
Annotation: Článek o J. Švankmajerovi u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 226, 18. 9., s. 2
Annotation: Medailon M. Švabinského.
Article
13
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 5, srpen 1992, s. 97-98
Annotation: Medailon k 100. výročí narození.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 82
Annotation: Medailon ke 135. výročí narození výtvarníka a ilustrátora J. Bendy (nar. 27. 4. 1882).
Article
15
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2017, č. 2, s. 71-73
Annotation: Medilon k šedesátým narozeninám výtvarníka a bibliofila J. Róna (nar. 27. 4. 1957); připojen soupis Rónových publikací.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 137, 15. 6., s. 7
Annotation: Karikatura J. Schmida při příležitosti jeho 85. narozenin.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 135, 12. 6., příl. Scéna, s. 10
Annotation: Medailonek J. Schmida při příležitosti jeho 85. narozenin.
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 53-56
Annotation: Portrét výtvarníka, autora exlibris a vydavatele bibliofilských tisků O. Janečka u příležitosti stého výročí jeho narození; připojena báseň...
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 92, 15. 4., s. 4
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu L. Kuby. U příležitosti jeho 93. narozenin.
Article