By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Magazin SPUSA [samizdat]. -- Roč. 1, 1988, č. 3, 28. 10., s. [183]-[199] (1-15)
Annotation: Deníkové zápisky z února 1987 s tematikou výtvarného umění.
Article
2
In: Ars boutique [samizdat]. -- Č. 2, r. 1975, červenec, s. [25]-[27]
Annotation: Úryvky z Matissových poznámek o umění, členěno do oddílů vernisáž 1, vernisáž 2, vernisáž 3.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 15
Annotation: Poznámka k otiskovanému vyprávění H. Skalické, malířky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 48, 26. 2., s. 7
Annotation: Recenze autobiografické knihy, která se dá zdarma stáhnout ze stránek pražské galerie Svit. Kniha vyšla k autorově výstavě Vše bylo zdarma.
Article
6
by Nikl, Petr, 1960-, Wohlmut, Radek, Přibáň, Jiří, 1967-
Published Řevnice : Arbor vitae, 2013.
Annotation: Obrazová publikace doprovázející stejnojmennou retrospektivní výstavu Petra Nikla; obrazová část je doplněna autorskými texty; - s uvedenými...
Book
7
8
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 31, 30. 7., s. 15
Annotation: Medailon. Na zadní straně časopisu je otištěna jeho malba Hnědá krajina.
Article
9
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 7, 1994, č. 26, 22. 12., s. 2
Annotation: Studie.
Article
10
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 7, 1994, č. 25, 8. 12., s. 16
Annotation: Referát o J. Koářovi -o něm, jeho díle a výstavách; zjm. o výstavě U Černé Matky boží.
Article
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 24, 2009, č. 77, prosinec, s. 175
Annotation: Rozhovor o ateliérech J. Híska; s biografickou poznámkou a fotografií na s. 174 a fotografiemi z ateliéru na s. 176-181.
Article
12
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 9, 2010, č. 16, 22. 4., s. 62
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 8, 28. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
by Horák, Ondřej, 1976-, Mašek, Vojtěch, 1977-
Published Praha : Labyrint ve spolupráci s edicí Magnus Art, 2016.
Annotation: Popularizační publikace doprovázená celostránkovými kolážemi a komiksem sleduje cestu českého vizuálního umění a jeho tvůrců od roku 1900...
Book
15
online
In: Čítárny [online]. -- 21. 1. 2013
Annotation: Portrét S. Kolíbala; připojeno krátké video s ukázkou umělcovy tvorby.
Article
16
by Rybák, Josef
Published Praha : Čs.spisovatel, 1982.
Annotation: Soubor úvah, statí a článků z let 1951-1980 o spisovatelích a malířích meziválečného a poválečného období.
Book
17
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 7, 1994, č. 8, 21. 4., s. 3
Annotation: Referát o mezinárodním kolokviu věnovaném Teigově činnosti (22.-23. 3.).
Article
18
In: Kresbobásně dnes. -- s. 155-157
Annotation: Medailon autorky (s fot.).
Book Chapter
19
In: Marginálie. -- R. 1962, č. 2/3, prosinec, s. 30-36
Annotation: Studie.
Article
20