By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 3, 7. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
22
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2005, č. 37, březen, s. 12-13
Annotation: Portrét malíře V. Jíchy.
Article
23
In: Prognosis Weekly. -- Roč. 4, 1994, č. 31, 10. 11.-16. 11., s. 4
Annotation: Úvaha nad peticí autorů, publicistů a výtvarníků proti násilí v televizi.
Article
24
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 104, 3. 5., s. A1
Annotation: Glosa o zdravotním stavu K. Saudka. Navazuje článek v Magazínu Dnes (č. 18, s. 22-27).
Article
25
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 4, 26. 1., s. 2
Annotation: Glosa ke kresbám A. Borna.
Article
26
by Knížák, Milan, 1940-
Published Praha : Litera, 1996.
Annotation: Kniha pamětí, úvah, esejů, korespondence a původní tvorby.
Book
27
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 267, 16. 11., příl. Orientace, s. viii
Annotation: Sloupek o P. Niklovi.
Article
28
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2016, č. 64, jaro, s. 92-110
Annotation: Blok věnovaný F. Hubatkovi. Obsahuje rozhovor (mj. o spolupráci s časopisem Weles), fotografii (s. 92), medailon (s. 93), ukázky obrazů (s. 97-108)...
Article
29
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 3, 1949, č. 5/6, s. 39
Annotation: Článek o literárních a výtvarných umělcích působících v průmyslových závodech.
Article
30
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 30, 2015, č. 100, září, s. 127-255
Annotation: Soubor obrazových příspěvků od různých výtvarníků, vytvořených (a komentovaných) pro 100. číslo RR.
Article
31
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 3, s. 38-40
Annotation: Představení skupiny mladých výtvarníků a jednoho literárně zručného organizátora V. Cibulky.
Article
32
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 14, 2015, č. 45, 5. 11., s. 58-62
Annotation: Životopisná stať. Jako autorka je uvedena Karolína Hornová, což je opraveno v Instinktu č. 46, 12. 11., s. 4 na T. Radvákovou.
Article
33
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 1, s. 2
Annotation: Úvodník k tématu měsíce komiksu.
Article
34
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 4, s. 26-37
Annotation: Rozhovor; s připojenou bio-bibliografickou poznámkou a fot.
Article
35
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 7, 1961, č. 264, 9. 11., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
36
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2015, č. 60/61, s. 162
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o výtvarníkovi tohoto čísla Welesu. Na s. 164-167 jsou pod názvem Liběchov otištěny ukázky z jeho zápisků.
Article
37
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 27, 2014, č. 25/26, 18. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti výstavy Hra o čas (Praha, Galerie Villa Pellé, 10. 10.-10. 1. 2015).
Article
38
In: Ars boutique [samizdat]. -- Č. 2, r. 1975, červenec, s. [25]-[27]
Annotation: Úryvky z Matissových poznámek o umění, členěno do oddílů vernisáž 1, vernisáž 2, vernisáž 3.
Article
39
In: Almanach 1988 [samizdat]. -- R. 1988, sv. [3], s. [7]
Annotation: Autorský komentář o technice a pravidlech, jež si výtvarník stanovil pro vytvoření dvanácti kreseb, jež tvoří ilustrační doprovod sborníku;...
Article
40
by Franta, Jiří, 1978-
Published Praha : Labyrint, 2019.
Annotation: Komiks; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (nestr.).
Book