By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 71, 23. 3., s. 5
Annotation: Poznámky k fungování závodních knihoven.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 43, 11. 7. 1947, s. 6
Annotation: Zpráva o vydání sborníku na památku J. Týmla.
Article
3
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 3, 8. 11. 1955, s. 88
Annotation: Poznámky k tématům, která podle autora nebyla v poválečné beletrii, ani věcné literatuře dostatečně reflektována.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 288, 11. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 16, 9. 1. 1948, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 181, 8. 8., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 38, 1958, č. 220, 10. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 189, 14. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 340-342
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 12, 1957, č. 7, 14. 9., s. 112
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 166, 13. 7., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 293, 20. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 224, 25. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 107, 8. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 295, 19. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 4, s. 183-185
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 297, 21. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 280, 2. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 284, 10. 12., s. 5
Annotation: Článek o anketě.
Article