By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...vězení...
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 10, 29. 9., s. 14-15
Annotation: O biblioterapii ve vězení.
Article
2
...vězení...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 20, 27. 11., s. 21-22
Annotation: Recenze sborníku z konference.
Article
3
...vězení...
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 10, 29. 9., s. 25-30
Annotation: Blok článků věnovaných vězeňským knihovnám.
Article
4
...vězení...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 1, leden, Recenzní příloha, s. III
Annotation: Recenze.
Article
5
...vězení...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2010, č. 20, 23. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
...vězení...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 15
Annotation: Poznámka o filmech a knihách o vrazích a násilnících a o jejich medializaci (Kájínek). Článek je reakcí na rozhovor A. Plavcové s vězeňským...
Article
7
...vězení...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2010, č. 13, 18. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
...vězení...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 1, 17. 2., s. 97
Annotation: Referát v rubrice Knihy.
Article
9
...vězení...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 3, listopad 1962, s. 77-81
Annotation: Vzpomínky na útěchu z poezie za nacistického věznění.
Article
10
...vězení...
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 10, 29. 9., s. 22-24; č. 11, 27. 10., s. 36-37
Annotation: Výňatky z textu J. Šiklové, který psala v Ruzyni 1981-1982 (publikováno in: Listy 21, 1991, č. 3).
Article
11
...vězení...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
...vězení...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 38, 6. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
...vězení...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2009, č. 15, 16. 7., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání s ukázkou.
Article
14
...vězení...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 45, 23. 2., s. A10
Annotation: Soubor glos k níže zmíněnému textu.
Article
15
...vězení...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 19.-25. 3., s. 23
Annotation: Nekrolog k úmrtí bývalého politického vězně M. Dvořáčka, který byl jako západní agent v 50. letech údajně udán M. Kunderou.
Article
16
...vězení...
In: Biograf. -- ISSN 1211-5770. -- R. 2002, č. 27, březen, s. 137-141
Annotation: Recenze.
Article
17
...vězení...
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 56, 10. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor o osudech jeho rodiny (otec Jiří perzekvován) a o jeho a zejména otcově literární činnosti.
Article
18
...vězení...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 172-173
Annotation: Úryvek z jeho vzpomínek (Za mřížemi, vyšly jako samizdat pod pseudonymem Kačer Antonín, dále na pokračování v Brněnském večerníku, též...
Article
19
...vězení...
In: Venkov. -- Roč. 26, 1931, č. 250, 27. 10., s. 8
Annotation: O literární činnosti různých autorů odsouzených do vězení pro zločiny, mezi nimi o úspěšném francouzském autorovi Románu nevěstky panu:...
Article
20
...vězení...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 27/28, 28. 6. - 11. 7., s. 13
Annotation: Poznámka u ukázky (Návrat domů z uranových dolů) z knihy K. Vysloužila Příběh.
Article