By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 2, říjen 1987, s. 65-66
Annotation: Básně reflektující vězeňský prožitek.
Article
2
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 73-78
Annotation: Ukázka z dopisů Rudolfa Battěka, který si od roku 1980 odpykával trest za podvracení republiky; jedná se o souhrn gnómických glos a aforismů.
Article
4
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 7, 2013, č. 2, s. 126
Annotation: Medailon.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 10, 1988, červen, s. 285-287
Annotation: Rozhovor s baškirským básníkem, sovětským politickým vězněm a disidentem o motáku z lágru - ksivě.
Article
7
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 65, 67-75, 14. 8.-25. 8., s. 259-260, 265-266, 271-272, 275-276, 279-280, 283, 286-287, 291-292, 295, 299-300
Annotation: Autor líčí své zatčení a věznění na Hradčanech.
Article
8
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 120, 6. 10., s. 494
Annotation: Znění petice od: Slovanská Lípa k ministerstvu, aby důstojníci odsouzení k pevnostnímu věznění pro účast na svatodušních událostech byli...
Article
9
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 1, červenec 1986, s. 135-137
Annotation: Část rozhovoru Karla Hvížďaly s Václavem Havlem o jeho hrách a jejich tematice. Havel zde vysvětluje, proč se hry ze šedesátých let věnují...
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 32, 11. 8., s. 22-26
Annotation: Rozhovor s J. Stránským u příležitosti jeho 85. narozenin, mj. o jeho tvorbě, s fot.
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 18, 6. 10., s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující podzim, politiku a politické vězně, kterých ani v roce 1989 neubývá.
Article
12
In: Pozor!. -- Roč. 1, 1848, č. 10, 24. 8., s. 37
Annotation: Text básně, kterou zaslal redakci autor vězněný od 3. 7. do 20. 8. 1848 ("Jen ven! Jen ven!").
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 5-7
Annotation: Souhrnný seznam případů, o nichž byl VONS velmi kuse informován, a proto prosí čtenáře o doplnění. Někteří z obviněných jsou souzeni i...
Article
14
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 2
Annotation: Zpráva o zatčení a věznění O. Veverky.
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 14-15
Annotation: Fejeton vyjadřující se k trestnímu zákoníku a § 100, tedy trestnému činu pobuřování. Text je věnován případu D. Fajtlové, kterou autor...
Article
16
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [1], duben, s. 8
Annotation: Úvaha o vlastním psaní a čtení a o smyslu literatury obecně.
Article
17
by Liberda, Vladimír, 1923-2003
Published Brno : Doplněk, 1995.
Annotation: Kniha vzpomínek na dobu strávenou ve vězení v 60. a 80. letech.
Book
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 146, 24. 6., příl. Orientace, s. xii
Annotation: Anotace.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 177, 29. 7., s. 3
Annotation: Dopis Ivana Javora Zdeně Lachmanové z Malé pevnosti v Terezíně z 22. 11. 1942.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 2, s. 28-42
Annotation: Úryvky z Bendovy korespondence, uvedené kontextuální poznámkou (autor -mp-); existenciální situace vězněného je nahlížena z perspektivy hluboce...
Article