By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"vazba" » "vazby"
1
Published Praha : Spolek českých bibliofilů, 1951-.
Journal
2
Published [Praha : s.n.], 1971
Serial
3
Published Praha : Arthur Novák, 1923-1934
Journal
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 7, 22. 4. - 14. 5., s. 7-8
Annotation: Zpráva o posunu v případu J. Zmatlíka, který byl dne 18. 4. seznámen s výsledky vyšetřování přípravy trestného činu podvracení republiky...
Article
5
In: Národní pokrok. -- Roč. 1, 1867/1868, č. 274, 23. 9. 1868
Annotation: Zpráva o tom, že uvězněný redaktor: Kout Josef V. podstoupí další vyšetřování pro závadné články uveřejněné v Hlasu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. 5, květen, s. 15-16
Annotation: Fejeton z března 1982; zmiňuje propuštění některých osob z vazby (např. J. Šiklová, E. Kantůrková)
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 9-10
Annotation: Zpráva o propuštění šestnácti osob, které byly zadrženy na soukromé vernisáži. Text informuje, jak bylo se zadrženými nakládáno, jak byly...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 8, s. 6
Annotation: Zpráva o překvalifikování obvinění vůči H. Chromému, který byl původně ve vazbě za pobuřování (§100), nyní podvracení republiky (§...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9. - 11. 10., s. 16-17
Annotation: Sociolog J. Zmatlík je necelý měsíc držen ve vazbě a stíhán pro "přípravu k trestnému činu pobuřování", jelikož podle šetření Státní...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 12-13
Annotation: Dopis manželovi z vazby o každodenním životě, literatuře, vyprávění přečtených příběhů spoluvězeňkyním a radosti ze života; březen...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 12
Annotation: Krátká zpráva o propuštění z vazby katolíka V. Fučíka, který je obviněn z rozšiřování samizdatové náboženské literatury; s datací 29....
Article
12
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 53-56
Annotation: Příspěvek pronesený na sympóziu "Československo 1988" u příležitosti 70. výročí vzniku čs. státu, týkající se vztahu obou národů, zejména...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 5, s. 6
Annotation: Zpráva o propuštění E. Vacka z vazby. Vacek je i nadále stíhán na svobodě za přechovávání, výrobu a rozšiřování časopisů z prostředí...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 7, s. 6
Annotation: Zpráva o propuštění dvou obviněných J. Němce a P. Dudra z vazby, nadále budou za rozšiřování a uchovávání samizdatu stíháni na svobodě...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 19, 17. 10., s. 10-11
Annotation: Prohlášení M. Kusého, v němž se vyjadřuje ke svému propuštění z vazby, při němž na radu advokáta podepsal slib, že nebude během vyšetřování...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 11, 26. 5., s. 11
Annotation: Přehledová zpráva o vývoji případu a několikerém obvinění (např. účast na prvomájové demonstraci, petice za lidská práva a kulturní svobodu...
Article
17
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 120
Annotation: Zpráva o zatčení I. M. Jirouse a ustavení Výboru na obranu Ivana Jirouse; připojeny jsou dvě básně.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 7, 18.-29. 5., s. 7-8
Annotation: Diskusní příspěvek - dopis - v němž V. Havel upozorňuje na kulturní situaci v Československu. Za opisování textů zakázaných autorů, i jeho...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 8, červen, s. 11-12
Annotation: Zpráva o propuštění P. Pospíchala z vazby. I nadále je stíhán na svobodě za své styky s polským disentem a československým exilem, rozšiřováním...
Article
20
In: Národ. -- Roč. 1, 1863/1864, č. 30, 20. 1. 1864
Annotation: O dočasném přerušení ve vydávání časopisů Hvězda a Vosa do doby, než bude propuštěn z vězení jejich redaktor Kříž Michal B.
Article