By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"veřejné knihovny" » "veřejné knihovna"
1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 35, 27. 8., s. 10
Annotation: Článek (s fot.) o stánku na Slovanském ostrově v Praze, který je veřejnou půjčovnou knih.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 255, 6. 11., s. 2
Annotation: Poznámky k tomu, jak by mělo vypadat vnější označení veřejných obecních knihoven.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 179, 29. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o přeplněné knihovně na Klatovsku, která zřídila pobočky v kioscích.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 288, 3. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o rozvoji knihoven na Pardubicku a projednávání nového zákona.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 295, 11. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o soutěži "Budujeme vzornou lidovou knihovnu".
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 250, 20. 10., s. 2
Annotation: Článek o významu knihoven.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 234, 1. 10., s. 2
Annotation: Článek pojednává o špatném stavu některých venkovských knihoven.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 243, 11. 10., s. 2
Annotation: Článek se zabývá vytížeností knihoven na venkově.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 274, 17. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o výsledku knihovnické soutěže o největší počet výpůjček na osobu.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 282, 26. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o důležitosti knihovníka pro rozvoj knihoven.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 45, 21. 2., s. 6
Annotation: Článek o přínosu četby pro výkon zemědělců.
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 8, říjen, s. 300
Annotation: Zpráva o rozvoji veřejných knihoven od třicátých let.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 82, 7. 4., s. 2
Annotation: Článek se zabývá problematikou knihoven a novým knihovnickým zákonem.
Article
14
In: Večerní České slovo. -- Roč. 9, 1927, č. 171, 28. 7., s. 4
Annotation: O největších veřejných knihovnách v ČSR.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 317, 19. 11., vzdělávací příloha, s. 9
Annotation: O pražských městských knihovnách.
Article
16
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 3, 1. 2., s. 42
Annotation: Zpráva o stavu knihoven v Třanovicích a Hnojníku, které jsou podporovány Ústřední knihovnou hl. m. Praha.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 3, březen, s. 62-63.
Annotation: J. Frey líčí své zkušenosti s převzetím venkovské knihovny.
Article
18
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 28, 27. 5., s. 4
Annotation: Článek o obnově činnosti knihoven.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 170, 14. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o otevření letní veřejné knihovny na Střeleckém ostrově.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 23. 3., s. 17
Annotation: Komentář k článkům, které se věnovaly otázkám současnosti a budoucnosti knihoven (Tvar č. 11, 12, 20/2016).
Article