By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 10, 1987, únor, s. 67-69
Annotation: Fejeton o jednom zabaveném čísle moskevského deníku Pravda a o fámách, které okolo toho v tuzemské společnosti vznikají; s datací 4. 12. 1986.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 6
Annotation: O nebývalé poptávce po českých knihách v cizině.
Article
3
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 8, 1986, s. 61-63
Annotation: Fejeton o tom, jak řešení katastrofy v Černobylu uvedlo v pochybnost celý společenský a politický systém; s datací 15. května 1986.
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. [2-3]
Annotation: Manifest.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 16, 1. 2. 1946, s. 1-2
Annotation: Polemika s úvodníkem Nesrozumitelný dnešek F. Peroutky (Svobodné noviny, 27. 1. 1946), který se zabývá veřejným míněním.
Article
6
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 18, 1988, září, s. 51-53
Annotation: Fejeton o roli etiky v novinářské profesi a o vlivu novin na veřejné mínění; se vzpomínkou na srpnovou okupaci v roce 1968 a s datací v Praze...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 221, 26. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o kladných ohlasech na Československo od prostých lidí na zaoceánské lodi Gripsholm. Zmíněn Edvard Beneš.
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1445
Annotation: Článek popisující protikomunistickou manifestaci; připojen je krátký komentář P. Pavlovského, podle nějž jde o ukázku manipulace veřejného...
Article
9
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 10, 1987, únor, s. 70-73
Annotation: Fejeton o televizním seriálu, který se věnoval osobě K. Gottwalda, připomíná, co se v daném historickém kontextu odehrálo a co bylo přitom...
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. 98-102
Annotation: Esej o odcizení intelektuálů - vzdělanců od většinové veřejnosti, téma byrokratizace akademického života a kultu intelektuálních celebrit;...
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 35, 19. 8., s. 56
Annotation: Článek o sporu mezi T. Klusem a J. Nohavicou, který se týká postavení umělců k politické situaci.
Article
12
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 7. 2006
Annotation: Článek na téma plánované výstavby nové budovy Národní knihovny v Praze.
Article
13
by Linek, Lukáš, 1976-
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.
Annotation: Monografie se zabývá vývojem spokojenosti veřejnosti s českým politickým systémem od poloviny devadesátých let do poloviny nultých let dvacátého...
Book
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 5. 2007
Annotation: Článek o reakcích na návrh nové budovy Národní knihovny od J. Kaplického.
Article
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 10. 5. 2007
Annotation: Fejeton o návrhu nové budovy Národní knihovny od J. Kaplického.
Article
16
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 2. 4. 2007
Annotation: Článek o reakcích na návrh nové budovy Národní knihovny od J. Kaplického.
Article
17
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 3. 2007
Annotation: Fejeton o návrhu nové budovy Národní knihovny od J. Kaplického.
Article
18
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 2, 1984, s. [8]-[10]
Annotation: Fejeton o svátku Dušiček a o pokrytectví okolo horníků, kteří jsou v tisku prohlašováni za hrdiny, a přitom o nich socialistický stát systematicky...
Article
19
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 14, 1985, s. [1]-5
Annotation: Článek o zrodu deníku a nakladatelství Mladá fronta, o jeho veřejném obrazu a o knize vzpomínek M. Hladkého, která je jednou z mnoha, jež právě...
Article
20
In: Nové obzory [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], s. [63]-[68]
Annotation: Esej o roli moci a jejím užití při působení na veřejné mínění, autor hovoří o "soutěži o moc" v zákeřnější, skryté podobě, než bývalo...
Article