By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 8, srpen, s. 35-36
Annotation: O specifických lingvistických jednotkách básnického jazyka.
Article
2
In: Rozhlas ve světě. -- Roč. 1, 1964, č. 1, s. 5-13
Annotation: Odpověď na anketu francouzského rozhlasu; přeloženo z Cahiers d'Études 1958, č. 16.
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 27, 1966, č. 2, květen, s. 132-140
Annotation: Rozbor.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 3, březen, s. 32-34
Annotation: O matematických metodách ve versologii.
Article
5
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Brno : Krajské nakladatelství, 1963.
Annotation: S oddíly Slovesnost a slovesné umění, O kultuře čtení, O rozboru uměleckého literárního díla, Próza poezie a poezie prózy, Metafora, Verš...
Book
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 19-32
Annotation: Studie na příkladech starší, novější, původní i překladové poesie zkoumá roli souhlásek a souhláskových skupin ve verši s ohledem na různé...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 17-19
Annotation: Versologická úvaha.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 419-427
Annotation: O přednostech, nedostatcích a perspektivitách matematických metod při výzkumu poezie.
Article
9
10
11
In: Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. -- ISSN 1801-5646. -- Sv. 16, 1972, s. 37-43
Annotation: Studie o nemožnosti uplatnit pojem "přesnost" v teorii básnictví.
Article
12
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 26, s. 64-68
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 2, 1990, č. 1, s. 32-35
Annotation: Výkladová stať v rubrice Malý slovník poetiky.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 7, 1960, č. 1, s. 85-96
Annotation: Recenzní studie; autor vytýká J. Hrabákovi řadu faktografických nepřesností, nedopatření a omylů v citacích primárních i přeložených sekundárních...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 4, s. 257-278
Annotation: Definitivní znění studie (původně zahrnuté do samizdatového sborníku studií M. Č. Z večerní školy versologie I, Praha 1983) s kapitolami Rytmický...
Article
17
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 11. 2015
Annotation: Rozhovor o kvantitativní a korpusové versologii se členem Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 30. 5., s. 24
Annotation: Fejeton o versologickém projektu Eufonometr (nástroj pro analýzu eufonie textu) - www.ucl.cas.cz/eufonometr.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 6, s. 553-574
Annotation: Studie.
Article