By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...vládní organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 14, 30. 5., s. 3
Annotation: K protestnímu rozkladu 11 vědců (LL, č. 12).
Article
2
...vládní organizace...
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 11, 1978, č. 5, říjen, s. 87
Annotation: O výroční schůzi 1. 3.
Article
3
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 51
Annotation: Rozhovor s ministrem kultury, přetištěný ze Svobodného slova, 27. 11. 1999.
Article
4
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 71-72
Annotation: Komentář a přehled udělených grantů.
Article
5
...vládní organizace...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 13, 1968, č. 6, červen, s. 42-43
Annotation: Glosa k snahám o obnovení Matice opavské.
Article
6
...vládní organizace...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 25. 1., s. 22
Annotation: Recenzní glosy.
Article
7
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 11, září, s. 66-68
Annotation: Komentář členky literární rady.
Article
8
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 7, s. 16
Annotation: Článek.
Article
9
...vládní organizace...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 261, 9. 11., s. 18
Annotation: Komentář.
Article
10
...vládní organizace...
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 15, 2001, s. 145-146
Annotation: Informativní stať.
Article
11
...vládní organizace...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 16, 2003, s. 299-300
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
12
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 8, prosinec, s. 67-68
Annotation: Rozhovor.
Article
13
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 67-68
Annotation: Článek o rozdělení finanční podpory.
Article
14
...vládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 55-56
Annotation: Polemika s názorem E. Kantůrkové (Dokořán, č. 11, s. 66-68), týká se literárních grantů.
Article
15
...vládní organizace...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1998, č. 303, 30. 12., s. 16
Annotation: O grantovém programu ministerstva kultury na podporu vydávání děl české literatury v zahraničí; též o chystaných překladech.
Article
16
...vládní organizace...
In: Filmové a televizní noviny. -- ISSN 0430-4500. -- Roč. 2, 1968, č. 24, 11. 12., s. 1 a 5
Annotation: Zpráva o zasedání ústředních výborů tvůrčích svazů, odborového svazu a zástupců ČSAV 22. - 26. 11.; s textem stanoviska.
Article
17
...vládní organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 16, 13. 6., s. 3
Annotation: Polemika s Protestním rozkladem; s dodatečnou poznámkou J. P.
Article
18
...vládní organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 48, 1968, č. 174, 25. 6., s. 3
Annotation: K Protestnímu rozkladu (Lit. listy, č. 12).
Article
19
...vládní organizace...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 47, 1978, č. 1, s. 101-102
Annotation: Recenze sborníku k 250. založení Akademie věd SSSR.
Article
20
...vládní organizace...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 48, 1962, č. 5, říjen, s. 263-265
Annotation: Úvodník k 10. výročí založení ČSAV.
Article