By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 291, 14. 12., s. 4
Annotation: Fejeton o oblečení našich vojáků.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 249, 24. 10., s. 3
Annotation: Článek o postavení vojáků v redakcích, zvl. o listech Obrana lidu a Naše vojsko.
Article
3
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 6, červen 1989, s. 15-20
Annotation: Povídky.
Article
4
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1968, listopad, s. 14-15
Annotation: O tzv. vojenské poezii; s ukázkami.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 8, 1952, č. 110, 9. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [60], 1945, č. 55, 13. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o besedě spisovatelů s vojáky.
Article
7
by Auský, Stanislav A., 1922-2010
Published Toronto : Sixty-Eight Publishers, 1980.
Annotation: Studie. S předmluvou autora (s. 7-11), s přílohami, bibliografií (s. 276-280) a s rejstříkem.
Book
8
In: Venkov. -- Roč. 23, 1928, č. 77, 30. 3., s. 6
Annotation: O statistice otištěné v časopise Vojenská výchova o tom, co čtou vojáci.
Article
9
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 55, 12. 7., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o setkání českých spisovatelů s vojáky.
Article
11
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 4, 1954, č. 38, 23. 9., s. 7
Annotation: Recenze sborníku povídek a veršů vojáků.
Article
12
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 1, 2015, č. 2, s. 6-9
Annotation: Rozhovor s F. Topolem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 8); s fot.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 145, 24. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1965, č. 43, 21. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 3, 20. 3., s. 51
Annotation: Citáty z díla K. Čapka, které tematizují armádu.
Article
16
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1965, č. 9, 25. 2., s. 4
Annotation: O armádě - tématu knihy.
Article
18
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 4, [1982], s. 40-41
Annotation: Úryvek z autobiografie; připojena poznámka: "Překlad byl speciálně pořízen pro Nový Brak".
Article
19
In: Západočeský historický sborník. -- Sv. 2, 1997, s. 193-205
Annotation: Příspěvek věnovaný jeho působení na Domažlicku r. 1848 a jeho dalšímu osudu do r. 1855, kdy byl vyloučen z finanční stráže.
Article
20
In: Pražské noviny. -- R. 1849, č. 131, 6. 7., s. 521
Annotation: Zpráva; mj. o vydání další písně ve prospěch raněných českých vojáků. Píseň se jmenuje "Skřivánek". Text je od: Bohdan Staněk J., hudba...
Article