By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"vydávání a distribuce knih" » "vydávání a distribuce knihy", "vydávání a distribuce kniha"
1
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 140, 9. 9., s. [3].
Annotation: Glosa komentuje vysvětlivky v knihách.
Article
2
In: Literární fórum. -- Roč. 12, 2014, č. 2, 17. 9., s. 24
Annotation: Článek o nedostatečné podpoře a sponzoringu při vydávání knih.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 10, 13. 1., s. 3
Annotation: Přehledový článek o české knižní produkci v roce 1948.
Article
4
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 80, 1995, č. 4, 25. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor o práci spojené s tajným dovozem Biblí a náboženské literatury ze zahraničí a s její kolportáží v Československu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 3, 28. 9. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o vládním návrhu na státní regulaci vydávání knih (mj. i z důvodu nedostatku papíru), s nímž autor souhlasí.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 4
Annotation: Glosa o nedostatku českých knih na trhu, vysvětlující tento stav především nedostatkem typografů.
Article
7
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 4, 27. 1., s. 5
Annotation: Glosa o novém týdeníku Knižní novinky, který vydává n. p. Kniha.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, 21. 9. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o katastrofálně nízké kvalitě záložkových textů v knihách.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 68, 22. 3., s. 4
Annotation: Kritická glosa k vydavatelské praxi.
Article
10
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 4, 1954, č. 7, 18. 2., s. 2
Annotation: Fejeton o nových, přepracovaných vydáních téže knihy.
Article
11
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 171, 6. 4., s. 7
Annotation: Dle statistiky Bibliografiockého ústavu zveřejněné v Le droit d'Auteur v Bernu vyšlo v roce 1921 5. 838 děl, z toho knih krásné literatury 1....
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 8. 5., s. 33
Annotation: Zpráva o stavu vydaných knih za rok 2016.
Article
13
Published Praha : Národní knihovna - sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1990
Annotation: Soupis vybraných titulů, které byly v závěru roku 1989 nově zařazeny do edičních plánů nakladatelství na rok 1990.
Book
14
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 10, 15. 12., s. 11
Annotation: Zpráva o distribuci knih, zejména beletrie a politické literatury.
Article
15
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 2 (7), 2014, č. [12], prosinec, s. 4-7
Annotation: Rozhovor především o knižní typografii.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 39, 26. 9., s. 3
Annotation: Tisková zpráva Svazu českých knihkupců a nakladatelů, vítající předvolební slib některých stran znovu snížit DPH na knihy.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 33, 16. 8., příl. Harmonie života, s. V
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a nakladatelem M. Vopěnkou, především o jeho nakladatelství Práh.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 212-215
Annotation: Článek o problémech při vydávání děl, vydavatelské praxi, hospodaření s papírem apod.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 18, 29. 8., s. 17
Annotation: Rozhovor s vydavatelem, hudebníkem a knihkupcem; s připojenou biografickou poznámkou.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 14, 3. 7., s. 32
Annotation: Poznámka o (pravděpodobném) zániku ročenky Almanach Labyrint, shrnující informace z českého knižního trhu.
Article