By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 54, 4. 3., s. 11
Annotation: Poznámka o projektu encyklopedie nazvané Diderot.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 4, duben, s. 98-100.
Annotation: Článek. Vydavatelksá politika se již nesmí řídit pouze obchodními zájmy. "Vydavatelská politika u nás se nebude řídit napříště sklony...
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 99, 27. 4., s. 6
Annotation: Úvaha.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 6, červen, s. [1]
Annotation: Citát na úvod.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 12, prosinec, s. 27
Annotation: Článek k výročí edice Ulita plzeňského nakladatelství Pro libris.
Article
6
In: Lidové noviny. -- Roč. 7, 1899, č. 248, 31. 10., s. 3
Annotation: C. k. místodržitelství vyloučilo z kolportáže: Česká kronika vydávanou v nakladatelství Beaufort.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 239, 1. 9., s. 1-2
Article
8
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 7, 1946, č. 10/11, s. 264-265
Annotation: O potřebě a možnostech vydávání českých klasiků.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1975, č. 4, s. 9-10
Annotation: K definicím a problémům pojmu; s výzvou k diskusi.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1976, č. 4, s. 106-108
Annotation: Další zpřesnění pojmu; pokračování v diskusi.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 3, březen, s. 10-13
Annotation: O besedě v redakci Plamene s nakladatelskými pracovníky o ediční politice v listopadu 1962.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 205-209
Annotation: O nedostatcích v současné ediční praxi, zejména na Slovensku.
Article
13
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 73, 27. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o schválení nového vydavatelského zákona, dle něhož disponují vydavatelským oprávěnním jen veřejné subjekty.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 477-479
Annotation: Polemika o edičních zásazích do románu Marie Špetové "Anna a její lidé", které před vydáním provedlo nakladatelství Práce. František Hampl...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 39, 25. 9., s. 10
Annotation: Fejeton nakladatelského pracovníka.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 114, 16. 5., s. 10
Annotation: Rozhovor s majitelkou nakladatelství Dita.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 225, 24. 9., příl. Národní 9, č. 39, s. 2
Annotation: O potřebnosti doslovů a jejich omezeném výskytu v nových nakladatelských podmínkách.
Article
19
In: Venkov. -- Roč. 17, 1922, č. 79, 4. 4., s. 2-3
Annotation: Dotisky.
Article
20
In: Literární listy. -- Roč. 3, 1882, č. 11, 1. 11., s. 99
Annotation: Nad prvními padesáti sešity edice Ústřední knihovna, vydanými od 1. 7. 1881, které seznamují široký okruh českých čtenářů se spisy vysoké...
Article