By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"vypravěčské techniky" » "vypravěčské technika", "vypravěčské technicke"
1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 117-123
Annotation: Autor studie pojímá nespolehlivost jako interpretační rámec, který však lze přijmout pouze tehdy, obsahuje-li narativní text nesrovnalosti, které...
Article
2
by Piskačová, Michala, 1978-
Published Praha : Brkola, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Knižní studie o novodobém vypravěčství.
Book
3
by Pčola, Marián, 1976-
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.
Annotation: Monografie sleduje různé způsoby uměleckého vyprávění a zkoumá jeho vztah k jiným typům narace - zejména k textům, v kterých nad estetickou...
Book
4
In: Teorie nepřirozeného narativu. -- ISBN 978-80-88069-91-1. -- S. 109-120
Annotation: Doslov se věnuje perspektivě nepřirozené naratologie a zabývá se jejími metaliterárními kontexty.
Book Chapter
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 23. 1. 2006
Annotation: Rozhovor s A. Goldflamem o jeho cyklu dramatických večerů "Masochistou", který uvedlo Divadla Archa.
Article
6
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 14. 2. 2006
Annotation: Recenze na cyklus dramatických večerů A. Goldflama "Masochistou", kterou uvedlo Divadla Archa.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 95, 23. 4., příl. Salon, č. 1171, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 16, 2019, č. 1, srpen, s. 118-121
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 7, 8. 2., s. 50
Annotation: Recenze knihy L. Faulerové "Lapači prachu".
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 80, 4. 4., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
13
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [2], 1982, č. 2, s. 6-19
Annotation: Esej o románovém díle významného německého modernisty Thomase Manna, kterým spisovatel podle interpretova mínění překročil tradici románové...
Article
14
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 116-128
Annotation: Studie analyzující řeč postav v Jiráskových prózách.
Book Chapter
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 17-19
Annotation: Esej o vypravěči a vypravěčských postupech v (české) próze.
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 85, 2016, č. 1, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 29. 7. 2013
Annotation: Rozhovor s P. Soukupovou při příležitosti Měsíce autorského čtení.
Article
19
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 94-115
Annotation: Studie zkoumající narativní způsoby v Nerudově próze využívající fyziognomiky.
Book Chapter
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze na prvotinu I. H. Moussy "Šalina do stanice touha".
Article