By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"vzácné tisky" » "vzácné tisku", "vzácné tisk"
1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 10, prosinec, s. 28-29
Annotation: Článek o středověkém iluminovaném kodexu Osek 76.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 42, 4. 7. 1947, s. 1
Annotation: Glosa o návštěvě Sudet, kde z dohořívající kupy věcí našel Faltys kancionál ze 16. století a ve skladech mnoho cizojazyčných vzácných...
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 9. 2021
Annotation: Zpráva o výstavě vzácné Lipnické bible, která byla vypůjčena z washingtonského muzea.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 177, 31. 7., s. B3
Annotation: Rozhovor s vedoucí oddělení vzácných tisků pražské městské knihovny J. Kozákovou o uskladnění vzácných tisků.
Article
6
In: Literární fórum. -- Roč. 14, 2016, č. 1, 20. 4., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 17. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o návratu knihy o hebrejské gramatice z roku 1523 do Židovského muzea v Praze, kniha byla ztracena od nacistické okupace, s fot.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Článek o navrácení svazku o hebrejské gramatice do sbírek Židovského muzea v Praze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 11, 13. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o návratu knihy o hebrejské gramatice do Židovského muzea v Praze.
Article
10
11
by Voit, Petr, 1956-
Published Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2015.
Annotation: Komentovaný katalog prvotisků Strahovské knihovny doprovozený bohatým rejstříkovým aparátem a obrazovou přílohou.
Book
12
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 31, 2020, č. 29, 14.-20. 7., s. [1]
Annotation: Zpráva o stěhování Manderscheidské knihovny do Strahovského kláštera.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2014, č. 2, s. 86-87
Annotation: Zpráva o 100. aukci antikvariátu Prošek (23. 5. 2014).
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 113, 16. 5., s. 4
Annotation: Fotografie ručně psaného pergamenu z pozdního 14. století ze sbírky muzejní knihovny; připojen krátký komentář.
Article
15
by Kneidl, Pravoslav, 1927-2003, Bakalář, Mikuláš, činný 1498-1513
Published Praha : Památník národního písemnictví, 1981.
Annotation: Monografie představuje zprávu o objevení nových ostrovů v drobné brožuře plzeňského tiskaře slovenského původu Mikuláše Bakaláře, který...
Book
16
by Glonek, Jiří, 1978-
Published Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2014.
Annotation: Obrazový katalog představující výběr ze starých tisků z fondu Vědecké knihovny v Olomouci, přístupných též v digitální podobě.
Book
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 8, říjen, s. 28-29
Annotation: Článek o díle jezuity M. P. Boyma, především o jeho botanickém díle "Flora Sinensis" a medicínském spise "Specimen medicinae sinicae". Obě knihy...
Article
18
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 7, 2003, č. 5
Annotation: Zpráva informuje o Velislavově bibli, o její chystané digitalizaci a o Společnosti Národní knihovny, díky níž jsou historické dokumenty digitalizovány.
Article
19
Published Praha : Národní muzeum :, 1956-2016.Praha : Orbis.Praha : Panorama.Praha : Pierot.Praha : Artemis.Praha : Národní muzeum.
online archiv titulu
Journal
20
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 5, listopad, s. 768-771
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 1. 2017
Annotation: Recenze.
Article