By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 8, 2001, č. 2, červen, s. 15-33
Annotation: Studie, mj. i o učebnicích literatury (nakl. Fortuna) a čítankách.
Article
2
In: Socialistická škola. -- ISSN 0037-8291. -- Roč. 6, 1965/1966, č. 1, září 1965, s. 30-35
Annotation: Stať.
Article
3
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 7, 1964/1965, č. 10, červen 1965, s. 195-196
Annotation: Referát.
Article
4
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 7, 1964/1965, č. 9, květen 1965, s. 165-166
Annotation: Referát o zasedání esteticko-výchovné sekce na celostátní konferenci 17. - 19. 3. o zájmové činnosti mládeže na základních devítiletých...
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 19, 10. 5., s. 9-11
Annotation: Též pod názvem Diskusní vystoupení na celostátní konferenci učitelů: Socialistická škola 20, 1979-80, č. 1, s. 31-48, leden 1979.
Article
6
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 12, 20. 12., s. 939-940
Annotation: O stavu literární výchovy na školách.
Article
7
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 9, 20. 9., s. 641-642
Annotation: O nedostatcích literární výchovy na školách.
Article
8
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 11, 20. 11., s. 867-869
Annotation: O stavu literární výchovy na školách.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 5
Annotation: O literární výchově na školách.
Article
10
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 9, 20. 9., s. 650-654
Annotation: O úloze školy při estetické výchově.
Article
11
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 8, 1966, č. 9, květen, s. 355-356
Annotation: O pojetí a úkolech kulturní a estetické výchovy, zejména u dětí.
Article
12
In: Divadelní výchova. -- ISSN 2533-5456. -- Roč. 3, 1966, č. 4, 20. 8., s. 29-35
Annotation: O lidových školách umění.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 161, 18. 7., s. 5
Annotation: Úvaha o vzdělávání.
Article
14
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 9, 9. 11., příl. Host do školy, č. 5, s. 27-29
Annotation: Ukázka z přijímacího testu ke studiu bohemistiky na FF UK.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 26-28
Annotation: Komentář k podobě testů, užívaných v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.
Article
18
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 308-312
Annotation: Zpráva o existenci seminářů, věnovaných komunikační situaci vyučování, a současně úvaha o obecných parametrech a smyslu této situace.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 104, 4. 5., s. 4
Annotation: Zpráva o chystaném kurzu.
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 32
Annotation: Odpověď na dopis čtenáře.
Article