By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"zoologie" » "teologie", "biologie"
1
In: Waage für Freiheit, Recht und Wahrheit. -- R. 1849, č. 49, 26. 8., s. 299
Annotation: Žádost studujících mediciny, aby jim byla zoologie přednášena v mateřském jazyku byla ministerstvem zamítnuta.
Article
2
In: Deutsche Zeitung aus Böhmen. -- Roč. 2, 1849, sv. 2, č. 146, 25. 8., s. 549
Annotation: Žádost pražských studentů mediciny, aby jim zoologie byla přednášena mateřským jazykem, byla ministerstvem vyučování zamítnuta. Čeština.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 48, 30. 11., s. 6
Annotation: O věcných chybách a omylech z oboru zoologie v dílech české prózy; v rubrice Zasláno.
Article
4
In: Pražské noviny. -- R. 1851, č. 92, 18. 4., s. 4
Annotation: Právě vychází druhý obrázkový sešit učební pomůcky "Živočichové v obrázcíh k názornému vyučování".
Article
5
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 18, 2014, č. 64, jaro/léto, s. 27-30
Annotation: Recenze nacházející v populárně naučné knize postupy beletristické.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 2, 28. 12. 2012, s. 19
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
7
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 317
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Pražské noviny. -- R. 1851, č. 285, 3. 12., s. 4
Annotation: Mj. : V Pospíšilově nakladatelství vyšel druhý svazek Povídek z kraje od: Pravda František, dále učebnice "Kratičký přírodopis o ssavcích".
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 127, 3. 6., příl. Salon, č. 1228, s. [15]
Salon. -- 10. 6. 2021
Annotation: Rozhovor, mj. o literárním díle M. Nevrlého, o cestování a zoologii.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. [8]-15
Annotation: Rozhovor, zejm. o literárním díle M. Nevrlého, mj. o cestování a zoologii; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 127, 2. 6., s. 10
Annotation: Glosa v rubrice Oblíbený hrdina, inspirovaná novelou J. Londona a upozorňující na zoologické nesprávnosti v prózách P. Hůlové a T. Zmeškala.
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 127, 3. 6., příl. Salon, č. 1228, s. [15]
Salon. -- 8. 6. 2021
Annotation: Recenze na výbor textů M. Nevrlého.
Article
14
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 14, 1948, č. 10, 30. 10., s. 470-476
Annotation: Autor u příležitosti stého výročí roku 1848 připomíná některé významné vědecké počiny.
Article
15
In: Justus et bonus : ad honorem Jiří Beneš : křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. -- ISBN 978-80-7007-630-9. -- S. 103-131
Annotation: Studie podrobně sleduje historii dvou názvů zvířat vyskytujících se v Klaretově "Glosáři" ("neomon", tj. promyka, a "ydrus", tj. vodní had,...
Book Chapter