By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...(Veškerá poezie)...
In: (Veškerá poezie). -- s. 349-354
Annotation: Doslov.
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Veškerá poezie...
In: Veškerá poezie. -- S. 295-303
Annotation: Doslov.
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Veškerá poezie...
In: Veškerá poezie. -- S. 666-668
Annotation: Poznámky; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (přední záložka volné obálky).
Book Chapter
4
Article resource: '; ...Veškerá poezie...
In: Veškerá poezie. -- S. 242-254
Annotation: Ediční poznámka k vydání poezie Luisy Zikové.
Book Chapter
5
Article resource: '; ...Veškerá poezie, [Básnické dílo, juvenilie, bagately, dodatky]...
In: Veškerá poezie, [Básnické dílo, juvenilie, bagately, dodatky]. -- S. 995-1068
Annotation: Poznámky a komentáře k rozšířené verzi edice básnického díla Zbyňka Havlíčka; obsahuje uvedené dílčí texty a textově kritické poznámky...
Book Chapter