By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Úryvky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 42, 1934, č. 220, 2. 5., odpol. vyd., s. 4.
Annotation: Ze vzpomínek Al. Geldenweisera v Prager Presse.
Article
2
...Úryvky...
původní lístek v RETROBI
In: Samostatnost. -- Roč. 1913, č. 230, 22. 8., s. 1-2; č. 234, 26. 8., s. 1-2; č. 235, 27. 8., s. 1.
Annotation: Český překlad vyšel v "Matici lidu" 1869. Tonner, Emanuel.
Article
3
...Úryvky...
původní lístek v RETROBI
In: Literární rozhledy. -- Roč. 11, 1926/1927, č. 6, březen 1927, s. 272-276.
Annotation: Otištěny příspěvky do soukromého alba od Aug. Sedláčka, K. Klostermanna, J. Š. Baara, A. Averčenka aj.; též o nepřátelském postoji F. X....
Article
4
...Úryvky...
původní lístek v RETROBI
In: Topičův sborník. -- Roč. 4, 1916/1917, sv. 11, 3. 8. 1917, s. 520–521.
Article
5
...Úryvky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 48, 1940, č. 456, příl. 8/S., s. 1–2
Annotation: Z velkého sborníku hlasů cizinců o Praze, jenž vyšel pod názvem Město Vidím veliké, přetištěny úryvky příspěvků H. Berlioze, Clemense...
Article
6
7
...Úryvky z kázání...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 34, 1939, č. 188, 13. 8., příl. Neděle a, s. 2.
Article
8
...Úryvky z cestopisu...
původní lístek v RETROBI
In: Česká včela. -- Roč. 6, 1839, s. 367–368; 371–372; 375–376.
Annotation: Z cestopisu, který napsal Mirza Stesa Modin v perské řeči a který angl. zástupník p. Alexander přeložil do řeči indické a anglické.
Article
9
...úryvky fd187851 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 28. 3. 2019
Annotation: Ukázka uvozena anotací.
Article
10
...úryvky fd187851 czenas...
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., s. 33-35
Annotation: Ukázka z knihy "Poddat se nemíním".
Article
11
...úryvky fd187851 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [104]-[105]
Annotation: Výňatek ze stati, hodnotící vydávání Seifertova díla v Německé spolkové republice.
Article
12
...úryvky fd187851 czenas...
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 102-103
Annotation: Úryvek z románu A. Rühle-Gerstel "Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit".
Article
13
...úryvky fd187851 czenas...
In: Doteky osudu. -- 4. s. obálky
Annotation: Úryvek z textu.
Book Chapter
14
...úryvky fd187851 czenas...
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 6/7, s. 50-55
Annotation: Ukázka z románu J. Suchanka "Do Danska".
Article
15
...úryvky fd187851 czenas...
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 2. 2015
Annotation: Úryvek z chystané knihy P. Andrleho "O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech" věnovaný F. Mikovci a jeho...
Article
16
...úryvky fd187851 czenas...
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 28. 5. 2010
Annotation: Ukázka.
Article
17
...úryvky fd187851 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15., 20. 9., s. 14
Annotation: Úryvek z knihy A. Borziče, O. Pavlovy a O. Slačálka "Proroci post-utopického radikalismu", zabývající se myšlením A. Dugina a H. Beye, s redakčním...
Article
18
...úryvky fd187851 czenas...
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 5. 7. 2017
Annotation: Zpráva stručně charakterizuje "Proglas"; připojen úryvek.
Article
19
...úryvky fd187851 czenas...
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 370-372
Annotation: Úryvek z autobiografických vzpomínek M. Jesenské.
Article
20
...úryvky fd187851 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 56-58
Annotation: Surrealistický text, úryvek z prózy.
Article