By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Úvahy...
původní lístek v RETROBI
In: Zlaté klasy. -- Roč. 1, 1853–1854, s. 314–412.
Annotation: O ctnosti, duši, umění... Obsahuje 592 životních pravidel.
Article
2
...úvahy fd134000 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 218-221
Annotation: Úvaha o vztahu umělecké a ekonomické hodnoty, a to nejen ve výtvarném umění, jež tvoří ohnisko úvahy, ale mj. i v literatuře; připojena dedikace:...
Article
3
...úvahy fd134000 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 236
Annotation: Úvahy nad židovským desaterem.
Article
4
...úvahy fd134000 czenas...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 145-146
Annotation: Úvaha o románu "Cesty na Sibiř" M. Ryšavého.
Article
5
...úvahy fd134000 czenas...
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 1, s. 10-11
Annotation: Úvaha o zatčení členů Jazzové sekce.
Article
6
...úvahy fd134000 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 257, 6. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 43, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 43, 6. 11.
Annotation: Úvaha Z. Hrabici o reakci básníků na vznik Československa sepsáním "Básnického kalendáře 1918-1938". Autor uvažuje, jak by asi vypadal obdobně...
Article
7
...úvahy fd134000 czenas...
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 5. 2019
Annotation: Úvaha o fungování kulturních institucí na příkladu Památníku Karla Čapka.
Article
8
...úvahy fd134000 czenas...
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 13-17
Annotation: Úvaha o výhodách e-knih.
Article
9
...úvahy fd134000 czenas...
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 7-12
Annotation: Úvaha nad literárními pseudonymy v současné literatuře a snahami o jejich odhalování na příkladu E. Ferrante.
Article
10
...úvahy fd134000 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 10, [červen], s. 514-515
Annotation: Úvaha o moci boží a totalitní; autor se odkazuje na román M. Kundery "Kniha smíchu a zapomnění" a "Broučky" J. Karafiáta.
Article
11
...úvahy fd134000 czenas...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Úvaha, v níž autor popisuje svoje vnímání umění a postoj k němu, ale zároveň se zamýšlí nad významem označení české či dnešní umění....
Article
12
...úvahy fd134000 czenas...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Úvaha na téma kvality moderních ex libris.
Article
13
...úvahy fd134000 czenas...
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 13, 2019, č. 1, březen/květen, s. 56
Annotation: Úvaha o vzniku knihy "Čurda z hlíny".
Article
14
...úvahy fd134000 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 1, s. [8]-[9]
Annotation: Zamyšlení nad současnou situací Societas incognitorum eruditorum vedoucí k návrhu na zrušení Act incognitorum, nebo k stimulaci návštěvnosti...
Article
15
...úvahy fd134000 czenas...
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 30, 23. 7.
Annotation: Úvaha o krajině Vysočiny, odkud autorka pochází.
Article
16
...úvahy fd134000 czenas...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [152]-155
Annotation: Úvaha o strachu v literatuře.
Article
17
...úvahy fd134000 czenas...
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, leden, s. 14
Annotation: Úvaha o čtenářství a knižním trhu z pohledu knihkupce.
Article
18
...úvahy fd134000 czenas...
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, prosinec, s. 9-10
Annotation: Úvaha o vztahu mládeže k poezii, mj. zmíněna edice "Klub přátel poezie".
Article
19
...úvahy fd134000 czenas...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Úvodní úvaha k cyklu článku o tvorbě F. Kafky.
Article
20
...úvahy fd134000 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [18]-[21] [1]-4
Annotation: Úvahy o politickém vývoji ve státech komunistického bloku a o fámách, které předpovídají konec normalizace a datum návratu demokracie.
Article