By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...úvodníky fd185201 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 24, jehož tématem je Nobelova cena za literaturu.
Article
2
...úvodníky fd185201 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 2
Annotation: Úvodník č. 1, jehož hlavním tématem je osobnost a myšlenkový odkaz marxistického filosofa a historika R. Kalivody.
Article
3
...úvodníky fd185201 czenas...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Úvodník o autorově vztahu k poezii a o jejím vnímání a prožívání.
Article
4
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Úvodník zaměřený na otázky literatury psané ženami a feministickou literaturu.
Article
5
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 3, leden/únor 2020, s. 3
Annotation: Úvodník, v němž autor připomíná starší inscenace husitské trilogie A. Jiráska, tj. hry "Jan Hus", "Jan Žižka" a "Jan Roháč".
Article
6
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Domino [samizdat]. -- Č. 1, 1985, prosinec, s. 2
Annotation: Úvodník prvního čísla časopisu, kde se píše o zaměření časopisu a jeho vydavatelích - nezávislém sdružení H.L.A.S.
Article
7
...úvodníky fd185201 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 2
Annotation: Úvodník č. 3, které je věnováno tématu kulturní politiky.
Article
8
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 3-4
Annotation: Úvodník, v němž autor informuje o výběru autorů pro číslo 31/32 s tématem hra na hraně: Pohyb a rovnováha.
Article
9
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný literární ceně Tvárnice a reakcím na ni z pera J. Flaišmana na webu i-kanon (ze dne 16. 1. 2010) a B. Čihákové na webu Dobrá...
Article
10
...úvodníky fd185201 czenas...
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 77, léto, s. 2-3
Annotation: Úvodník o výstavě "Z Řehonůrky do Prahy a zpět" ve Zlíně.
Article
11
...úvodníky fd185201 czenas...
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 78, podzim, s. 2-3
Annotation: Úvodník o Státní ceně za literaturu.
Article
12
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Magazín co vás nezajímá [samizdat]. -- Č. [13], 1989, s. [1]
Annotation: Úvodník, v němž autoři vysvětlují, proč je příslušné číslo časopisu poslední; s datací "08. 06. 89".
Article
13
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 39, 17. 9., s. 3
Annotation: Úvodník obsahuje zdůvodnění, proč toto číslo využilo tzv. falešné titulky.
Article
14
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Úvodní poznámka k cyklu článků věnovaných tematice literární tvorby F. Kafky.
Article
15
...úvodníky fd185201 czenas...
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 57, 19. 1.
Annotation: Úvodník zmiňující se o úmrtí J. Škvoreckého, odkazující také na fejeton P. Pavlovského "Sixty-Eight Publishers Corp. a moje manželství"...
Article
16
...úvodníky fd185201 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 23, zaměřeného na téma literárního aktivismu.
Article
17
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 7-8
Annotation: Úvodník věnovaný památce K. Krolopa, zmíněna konference konaná 29. 5. 2015 na německém velvyslanectví v Praze u příležitosti výročí jeho...
Article
18
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1262-1264
Annotation: Úvodník k číslu, které je posledním číslem ročníku - je speciální svým obsahem (pouze vybraní autoři), rozsahem (část tvoří bibliografie...
Article
19
...úvodníky fd185201 czenas...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [2]
Annotation: Úvodník se zamyšlením nad knižní produkcí členů jičínského "Literárního spolku".
Article
20
...úvodníky fd185201 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Úvodník zamýšlející se nad čtenářstvím a nad schopností současné umělecky silné literatury zanechat v čtenáři hlubší zážitek.
Article