By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
muzea. » musea.
1
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 103, 2018, č. 1, s. 51-64
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a bohemisty M. Jelínka.
Article
2
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 103, 2018, č. 1, s. 73-80
Annotation: Úvod ke vzpomínce J. Kaufmana (otištěna na s. 73-80).
Article
3
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 1, s. 115-125
Annotation: Studie o brněnském operním zpěvákovi a divadelním kritikovi V. Šindlerovi publikujícím pod jménem stréček Matěj Křópal z Břochovan, který...
Article
4
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 1, s. 127-139
Annotation: Studie o vlivu poezie G. Trakla na českou poezii třicátých let dvacátého století (díky překladům B. Reynka), dále od let šedesátých (díky...
Article
5
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 1, s. 146-147
Annotation: Medailon.
Article
6
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 2, s. 297-306
Annotation: Studie o dvou řadách Říkadel L. Janáčka (z let 1925 a 1927), které byly inspirovány říkadly a obrázky z přílohy Dětský koutek Lidových...
Article
7
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 2, s. 307-310
Annotation: Referát o výstavě "Hynku!-Viléme!!-Jarmilo!!!", kterou uspořádalo oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea ve dnech 9. 11. 2011-16....
Article
8
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 88, 2003, č. 1/2, s. 171-182
Annotation: Studie o založení Koliby, obce umělecké tvorby na Moravě a jejím sjezdu 12. 10. 1919.
Article
9
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 88, 2003, č. 1/2, s. 185-271
Annotation: Bibliografie.
Article
10
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 88, 2003, č. 1/2, s. 274-276
Annotation: Referát o výstavě.
Article
11
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 86, 2001, č. 1/2, s. 191-195
Annotation: Článek.
Article
12
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 87, 2003, č. 1/2, s. 195-201
Annotation: Studie.
Article
13
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 85, 2000, č. 1/2, s. 157-193
Annotation: Studie.
Article
14
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 83, 1998, č. 1/2, s. 183-184
Annotation: Nekrolog.
Article
15
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 84, 2000, č. 1/2, s. 209-210
Annotation: Nekrolog; připojena Výběrová bibliografie tvůrčí činnosti 1985-1995 (s. 210-214).
Article
16
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 98, 2013, č. 1, s. 177-178
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- Roč. 78, 1993, č. 1/2, s. 187-215
Annotation: Studie; se soupisem literatury.
Article
18
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- Roč. 78, 1993, č. 1/2, s. 265-267
Annotation: Recenze; též o slovesné tvorbě té doby.
Article
19
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- Roč. 78, 1993, č. 1/2, s. 267-268
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- Roč. 78, 1993, č. 1/2, s. 270-271
Annotation: Recenze.
Article