By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
filologii » filologie
1
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 2, s. [225]-249
Annotation: Studie věnovaná přebásnění textů Dvořákových skladeb do angličtiny, básně jsou uvedeny v originále i v anglickém překladu; jedná se o...
Article
2
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 2, s. [285]-287
Annotation: Medailonek.
Article
3
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 1, s. [80]-91
Annotation: Studie o historii "Časopisu pro moderní filologii".
Article
4
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 1, s. [141]-142
Annotation: Medailon k životnímu jubileu Z. Hladké.
Article
5
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 3, březen 1949, s. 133-135
Annotation: Recenzní úvaha.
Article
6
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 3, březen 1949, s. 135-139
Annotation: Stať o filiacích Zeyerova dramatu k anglické divadelní hře.
Article
7
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 3, březen 1949, s. 139-142
Annotation: Raná stať Jiřího Levého o tvůrčí metodě T. S. Eliota.
Article
8
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 3, březen 1949, s. 129-132; č. 4, červen 1949, s. 157-164
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Rozděleno na dvě části. Druhá část obsahuje kategorii "Česká literatura", obsahující zejména...
Article
9
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 4, červen 1949, s. 175-181
Annotation: Bibliografie českého germanisty a redaktora Časopisu pro moderní filologii.
Article
10
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, příl. Philologica, roč. 4, č. 2, prosinec 1948, s. 20-21
Annotation: Anglicky psaná zpráva o vydání dosud neznámých Husových univerzitních přednášek.
Article
11
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, příl. Philologica, roč. 4, č. 2, prosinec 1948, s. 28-29
Annotation: Anglicky psaná recenze od Jiřího Levého.
Article
12
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, příl. Philologica, roč. 4, č. 2, prosinec 1948, s. 29
Annotation: Anglicky psaná recenze knihy o anglické poezii za 2. světové války.
Article
13
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 30, 1947, č. 3, květen, s. 265-266
Annotation: Recenze knihy rozhlasových přednášek.
Article
14
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 1, listopad 1947, s. 58-88; č. 2, únor 1948, s. 135-168
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Rozděleno na dvě části. První část se věnuje české literatuře na stranách 58-66. Druhá část...
Article
15
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 2, únor 1948, s. 151-152
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 3, duben 1948, s. 183-185; č. 4, červen 1948, s. 267-271
Annotation: Dva úryvky ze studie, v níž jsou jak Kafka, tak Melville označeni v souladu s definicí Karla Jasperse jako "démoničtí duchové", tedy osobnosti...
Article
17
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 3, duben 1948, s. 215-233
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Obsahuje kapitolu "Česká literatura", věnující se zejména starší české literatuře.
Article
18
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 4, červen 1948, s. 271-278
Annotation: Studie.
Article
19
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, s. 75-79
Annotation: Autor se pokouší vyvrátit propagovaný názor, že Franz Kafka je autorem existencialistickým, a namísto toho tvrdí, že jeho dílo má pohádkový...
Article
20
Article resource: '; ...Časopis pro moderní filologii...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 32, 1948/1949, č. 2, prosinec 1948, s. 79-85
Annotation: Stať o vývoji básnických textů Franze Werfela.
Article