By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 5, srpen 2013, s. 164-165
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 4, duben 2012, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 4, duben 2012, s. 123-124
Annotation: Recenze výběru z jazykových koutků připravovaných pro královéhradecké vysílání Českého rozhlasu.
Article
4
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 60-63
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 72-75
Annotation: Referát o literární exkurzi po pražských stopách romaneta J. Arbesa. Doplněno o mapovou přílohu (s. 75).
Article
6
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 87-88
Annotation: Nekrolog k úmrtí lingvistky S. Čmejrkové 28. 12. 2012, ve věku nedožitých 63 let.
Article
7
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 76-78
Annotation: Životopisný portrét lingvisty J. Zemana u příležitosti jeho 60. narozenin. Připojen "Soupis prací PhDr. Jiřího Zemana za roky 2003-2012" (s....
Article
8
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 58-60
Annotation: Referát o výstavě s připojenou recenzí monografie.
Article
9
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 53-54
Annotation: Vzpomínka u příležitosti nedožitých 60. narozenin J. Kučery.
Article
10
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 33-39
Annotation: Studie analyzující dílo Jana Vladislava (předmluvy a doslovy a poezii ze 60. let 20. století a pozdější exilové deníky), jako příklad zdůrazňování...
Article
11
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 86-87
Annotation: Medailon k nedožitým šedesátinám lingvisty J. Kouby.
Article
12
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 88-89
Annotation: Nekrolog k úmrtí lingvistky a onomastičky N. Bayerové 12. 1. 2013.
Article
13
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 89-90
Annotation: Referát o přednášce L. Budagovové 3. 12. 2012 v Hradci Králové.
Article
14
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 92-94
Annotation: Recenze sborníku z konference.
Article
15
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 3, únor 2013, s. 94-96
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 125-137
Annotation: Studie srovnávající překlady M. Hilského, J. Joska, A. Bejblíka a V. Renče se soustředí na titul hry, jména postav a dva úryvky z textu a poukazuje...
Article
17
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 137-141
Annotation: Studie analyzující vlastní jména v lidových písních zaznamenaných J. Š. Kubínem v tzv. Českém koutku na Kladsku.
Article
18
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 141-143
Annotation: Životopisný portrét polonisty a bohemisty u příležitosti jeho 50. narozenin.
Article
19
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 149-150
Annotation: Vzpomínka na A. Jedličku u příležitosti 100. výročí narození.
Article
20
Article resource: '; ...Češtinář...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 5, červen 2012, s. 150-151
Annotation: Nekrolog k úmrtí Z. Hauptové 23. 1. 2012.
Article