By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article
2
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 467-496
Annotation: Studie podává náhled na různé podoby sfingy v české poezii druhé poloviny 19. století, kdy se začala jako dobově atraktivní motiv šířit...
Article
3
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 524-528
Annotation: Úvodní článek k sérii textů na téma diachronní naratologie středověku (v kontextu české literatury) inspirovaný "manifestem" E. von Contzen,...
Article
4
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 337-377
Annotation: Anketa inspirovaná konceptem ideálního realismu, který představil M. Charypar ve studii na s. 308-336; s úvodním komentářem. Bio-bibliografické...
Article
5
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 379
Annotation: Úvodní komentář k souboru textů publikovaných ve vzpomínce na nedávno zesnulého M. Jankoviče (s. 380-414).
Article
6
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 775-780
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
7
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 604-607
Annotation: Anotace.
Article
8
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 608-612
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období červen - červenec 2018.
Article
9
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 489-503
Annotation: Studie je věnována Holanově inspiraci fiktivní postavou Ofélie z Shakespearovy tragédie "Hamlet".
Article
10
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 504-526
Annotation: Studie je věnována Pištorově říkance "Lapkové" (Mateřídouška, říjen 1969), která byla v "Rudém právu" označena jako antisovětská propaganda,...
Article
11
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
12
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 535-552
Annotation: Otisk vzájemné korespondence z let 1963-1975.
Article
13
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 553-562
Annotation: Studie je věnována návaznosti J. Seiferta na S. K. Neumanna ve volném verši, autoři analyzovali rytmický styl rozsáhlého korpusu české poezie.
Article
14
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 563-578
Annotation: Studie je věnována klíčovým tématům filosofického díla M. Ajvaze "Kosmos jako sebeutváření", které představuje (prozatímní) syntézu autorova...
Article
15
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 585-591
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 3-31
Annotation: Studie přibližuje vývoj litanických stylizací v tvorbě B. Reynka, a to počínaje sbírkou "Žízně" (1921) až po posmrtně vydanou sbírku "Odlet...
Article
17
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
18
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 60-83
Annotation: Studie věnovaná Hrabalovým autobiografickým a esejistickým textům upozorňuje na jejich důraz na nerozdělitelné pouto mezi literaturou a skutečným...
Article
19
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 84-102
Annotation: Studie se zabývá současnou polskou čtenářskou kulturou. Autoři se zaměřují na tři oblasti: (1) na výzkumy Národní knihovny, zejména ve vztahu...
Article
20
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 145-169
Annotation: Studie věnovaná problémům literatury generované prostřednictvím umělé inteligence se zabývá českými, slovenskými i světovými projekty strojového...
Article