By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 3, červenec/srpen, s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
2
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 3, červenec/srpen, s. 4
Annotation: Penklub; o jeho 27. kongresu konaném v červnu s účastí oficiální čs. delegace.
Article
3
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 6, prosinec, s. 6
Annotation: O prvých dvou svazcích edice Dobrá kniha, řídí Pavel Javor v nakl. Slavonic Publishing House, Montreal, a o typografických problémech nakladatelství.
Article
4
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 4, září, s. 4
Annotation: Trnka Jaroslav; recenze jeho monografie o malíři a spisovateli (Paris, Rencontres 1955).
Article
5
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 6, prosinec, s. 3
Annotation: K 5. výročí úmrtí publicisty, vydavatele exilového: Svobodný zítřek (1948-50).
Article
6
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 4, září, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 1, 1955, č. 6, prosinec, s. 6
Annotation: Recenze románu z českého prostředí.
Article
8
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 4, duben, s. 4
Annotation: Komentář k probíhajícímu sjezdu: Svaz čs. spisovatelů; s úryvky z básní oslavujících Stalina a Gottwalda.
Article
9
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 6, červen, s. 1
Annotation: Svaz čs. spisovatelů; referát o jeho 2. sjezdu. S dalšími podtitulky: Nezval vysvětluje ódy na Stalina, Tři komunističtí spisovatelé dohnáni...
Article
10
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Štědrý Vladimír, Věž svědectví, Montreal, Slovanské nakladatelství; Javor Pavel, Nad plamenem píseň, Stockholm, Sklizeň svobodné tvorby;...
Article
11
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 8, září, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 5, květen, s. 4
Annotation: Medailón.
Article
13
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 7, červenec, s. 2
Annotation: K úmrtí novináře, šéfredaktora týdeníku Ahoj, 18. 5. 1956 v Praze.
Article
14
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 8, září, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 7, červenec, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 3, březen, s. 6
Annotation: Poznámka k otištěné kapitole Deset tisíc ostrovů a jeden muž; k pětapadesátinám E. V.
Article
17
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 3, 1957, č. 10, listopad, s. 1-2
Annotation: Sabina Karel, Fučík Julius; mj. o fučíkovských odhalujících relacích: Herben Ivan, Hostovský Egon v rozhlase Svobodná Evropa.
Article
18
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 3, 1957, č. 9, říjen, s. 2
Annotation: Salisbury Harrison; o jeho reportáži z Prahy (New York Times, 7. 10.), zejména o rozhovoru s: Fikar Ladislav, o domácí ediční politice.
Article
19
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 3, 1957, č. 9, říjen, s. 4
Annotation: Soubor úvah o exilové literatuře a žurnalistice; mj. o knihách z edice Sklizeň svobodné tvorby: Kolár Jan M., Otázka české tradice; Kratochvil...
Article
20
Article resource: '; ...České slovo (Mnichov)...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 3, 1957, č. 8, září, s. 2
Annotation: K jubileu 15. 10.
Article