By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 108, 9. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 110, 11. 5., s. 12
Annotation: Rozhovor; Pragma.
Article
3
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s dramaturgem, překladatelem, esejistou; o překladu hry: Beckett Samuel, Čekání na Godota.
Article
4
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 119, 21. 5., s. 3
Annotation: Památník národního písemnictví; reakce na příspěvek: Marks Luděk, Poslední dějství strahovské knihovny, ČD, 23. 4. 1994.
Article
5
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 122, 25. 5., s. 6
Annotation: Její dopis ministrovi vnitra ČR: Ruml Jan, týká se obnovení českého občanství pro krajany žijící mimo ČR.
Article
6
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 123, 26. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 127, 31. 5., s. 3
Annotation: Další z článků o situaci v: Památník národního písemnictví.
Article
8
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 128, 1. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s prezidentem exilového PEN Klubu při setkání v severoněmeckém Oldenburgu.
Article
9
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 136, 10. 6., s. 10
Annotation: O problémech, které má Český literární fond se zámkem na Dobříši.
Article
10
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 137, 11. 6., s. 6
Annotation: Dopis sestry J. Č., upozorňující na to, že jeho kniha vzpomínek (uveden pouze název anglického originálu: Red Sky at Night) byla nakladatelstvím...
Article
11
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 139, 14. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 139, 14. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 144, 20. 6., s. 9
Annotation: Referát o 2. ročníku: Loď literátů.
Article
14
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 145, 21. 6., s. 4
Annotation: Referát o vzpomínkové akci v Háji ve Slezsku u příležitosti 103. výročí narození V. V., pořádané komunisty, za účasti mj. : Pludek Alexej,...
Article
15
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 145, 21. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 146, 22. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 148, 24. 6., s. 8
Annotation: Referát o vydání alba skupiny Jean Marais; šest písní otextoval E. M.
Article
18
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 149, 25. 6., s. 6
Annotation: V rubrice Dopisy a polemiky čtenářů; kritický názor na televizní seriál Laskavý divák promine o J. N.; kriticky zmíněn též literární poradce...
Article
19
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 150, 27. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Český deník...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 151, 28. 6., s. 8
Annotation: Recenze nového bulvárního čtrnáctideníku.
Article