By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
lid » lidu, lide
1
Article resource: '; ...Český lid...
původní lístek v RETROBI
In: Český lid. -- R. 1914
Article
2
3
4
5
6
7
8
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
9
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 3, s. 365-366
Annotation: Recenze na monografii P. Janečka "Mýtus o pérákovi", která je věnovaná postavě městského folkloru z období boje proti nacismu.
Article
10
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 159-176
Annotation: Studie o fenoménu cest německých vysídlenců a jejich potomků do Československa, jako pramen posloužily biograficko-narativní rozhovory a vysídlenecké...
Article
11
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 241-242
Annotation: Zpráva o projektu, který zkoumá kramářské písně jako součást národní a kulturní identity, důraz je kladen na tisky uložené v Moravské...
Article
12
13
Article resource: '; ...Český lid...
původní lístek v RETROBI
In: Český lid. -- Roč. 5., 1895-1896, č. 6, [550]-559, 7/1896.
Article
14
Article resource: '; ...Český lid...
původní lístek v RETROBI
In: Český lid. -- Roč. 5., 1895-1896, č. 6, [590]-600, červenec 1896.
Annotation: Pokračování z č. 5, zasláno od Terézy Novákové, L. Niederleho a Km. Kováře.
Article
15
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 84, 1997, č. 1, s. 78-81
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference.
Article
16
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 2, s. 249-251
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 2, s. 235-236
Annotation: Nekrolog k úmrtí etnografky a folkloristky (2. 3. 2012 v Kutné Hoře), zabývající se výzkumem lidové slovesnosti.
Article
18
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 2, s. 245-246
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 281-298
Annotation: Studie k pobytům B. Němcové na Slovensku v letech 1851-1855, jejím etnografickým a folkloristickým výzkumům a jejich odrazu v publicistice B. Němcové.
Article
20
Article resource: '; ...Český lid...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 339-361
Annotation: Studie k historii společenského zpěvu v 1. polovině 19. století a tradici českých společenských zpěvníků založená na materiálu zpracovaném...
Article