By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 77, 1997, č. 3, 2. 2., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
2
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 1, 2. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 6, 12. 3., s. 4
Annotation: Redakční poznámka zdůrazňující Jiráskovo vystoupení z římskokatolické církve "údajně 23. 9. 1921 po návratu ze Slovenska".
Article
4
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 9, 23. 4., s. 4
Annotation: Referát o večeru v knihovně náboženské obce církve čs. husitské v Praze 4-Nuslích 9. 3. 2000.
Article
5
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 9, 23. 4., s. 9
Annotation: Referát o bohoslužbě na počest 70. výročí Jiráskova úmrtí v kostele sv. Václava v Praze 2-Novém Městě 12. 3. 2000, mj. s přednáškou A....
Article
6
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 20, 24. 9., s. 4
Annotation: O Masarykově představě "českého románu".
Article
7
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 4, 14. 2., s. 4
Annotation: Glosa a vzpomínka na básníka F. Nechvátala.
Article
8
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 4, 14. 2., s. 8
Annotation: Nekrolog.
Article
9
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 5, 28. 2., s. 7
Annotation: Vzpomínka, mj. na Durychem založenou kroniku vojenské nemocnice v Hradisku v Olomouci.
Article
10
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 8, 11. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 9, 25. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 16, 1. 8., s. 4
Annotation: Komentář k udělení ceny 23. 6. 1999 v Zrcadlové kapli Klementina.
Article
13
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 17, 15. 8., s. 4
Annotation: Výzva k subskripci připravovaných pamětí učitele z Českého Dubu; připojena ukázka Rozhodly o mně sudičky.
Article
14
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 17, 15. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor; s redakční poznámkou (s. 5).
Article
15
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 79, 1999, č. 18, 29. 8., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku nedožitých 94 let; připojena báseň H. K. Hledej, pokud čas.
Article
16
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 74, 1994, č. 11, 29. 5., s. 3
Annotation: Medailón básníka, vydavatele samizdatové edice Louč, evangelického faráře; v rubrice Slovo a svět. S otištěním dvou jeho básní.
Article
17
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 74, 1994, č. 13, 26. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 74, 1994, č. 14, 10. 7., s. 4
Annotation: Glosa na okraj knihy Jarmily Konečné Slyšet a přijmout.
Article
19
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 74, 1994, č. 23, 13. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Český zápas...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 74, 1994, č. 24, 27. 11., s. 6
Annotation: Recenze, zejména literární části.
Article