By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. [42], 1992, č. 7, červenec, s. 163
Annotation: Polemika s článkem o J. A. Komenském (Československý loutkář č. 3); týká se jeho hry Diogenés.
Article
2
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. [42], 1992, č. 8, srpen, s. 191
Annotation: Poznámka k dramatizaci Karafiátových Broučků; u otištěných úryvků z textu hry.
Article
3
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. [42], 1992, č. 10, říjen, s. 239
Annotation: O významu dětské prózy jako literární předlohy pro divadelní hru; poznámka k ukázce z textu hry.
Article
4
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 1, leden, s. 18; č. 2, únor, s. 42
Annotation: Přehled vydaných loutkových her.
Article
5
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 2, únor, s. 43
Annotation: Nekrolog loutkáře, autora loutkových her.
Article
6
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 3, březen, s. 68-69
Annotation: Rozhovor se spisovatelem, dramatikem, lékařem a loutkářem (nar. 26. 2. 1930).
Article
7
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 4, duben, s. 79
Annotation: Recenze knihy o: Divadlo Spejbla a Hurvínka; Skupa Josef, Kirschner Miloš.
Article
8
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 5, květen, s. 98-103
Annotation: Přetisk studie z časopisu Divadlo 1963, č. 10.
Article
9
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 5, květen, s. 104-105
Annotation: Ze skript M. Č. Žánry a struktura dramatického textu (1969); k předchozí studii Havel Václav.
Article
10
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 7, červenec, s. 162
Annotation: Recenze.
Article
11
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 7, červenec, s. 165
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 12, prosinec, s. 282
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 36, 1986, č. 7, červenec, s. 158
Annotation: Recenze výběru ze zpravodajů Kaplických divadelních novin let 1979-1984.
Article
14
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 39, 1989, č. 2, únor, s. 40-43
Annotation: Rozbor knihy o dramatizacích pohádek a pověstí.
Article
15
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 32, 1982, č. 8/9, srpen/září, s. 194-195
Annotation: Úvaha u příležitosti inscenace v Ústředním loutkovém divadle.
Article
16
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 35, 1985, č. 12, prosinec, s. 284
Annotation: K 50. narozeninám loutkáře-publicisty (nar. 20. 10.).
Article
17
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 33, 1983, č. 3, březen, s. 50-53
Annotation: O postavě Švejka jako typu.
Article
18
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 36, 1986, č. 2, únor, s. 42
Annotation: Slovník české literatury 1970-1981.
Article
19
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 37, 1987, č. 7, červenec, s. 162
Annotation: Recenze knížky textů určených pro mateřské školy.
Article
20
Article resource: '; ...Československý loutkář...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 36, 1986, č. 9, září, s. 207
Annotation: O loutkáři (nar. 1936), též autorovi knížky, dramatikovi.
Article