By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
radost a » radosti a, radost z
1
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 39-52
Annotation: Studie se soustředí na dvojici barevných iluminací ve středověké "Darmstadtské hagadě" (tj. rukopisu pesachové hagady s komentářem Eleazara...
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 128-135
Annotation: Studie tematizuje vztah příběhu a nevědění a interpretuje román J. Bernlefa "Vyhasínání mozku Martina Kleina" (1984) poskytující vhled do mysli...
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 136-143
Annotation: Studie rozebírá symboliku trávy v polsky psané poezii H. Jasiczka s přihlédnutím ke kontextu české i světové literatury; s ukázkami v polštině.
Book Chapter
4
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 144-159
Annotation: Studie se věnuje především otázce vzájemných vztahů různé povahy mezi českou literaturou a hudbou (více zmiňovaní spisovatelé jsou uvedeni...
Book Chapter
5
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 171-176
Annotation: Úvaha o kompetencích k recepci poezie (na příkladu studentů dřívějších a dnešních), výpověď o formování autorova vztahu k poezii (se vzpomínkou...
Book Chapter
6
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 177-182
Annotation: Postřehy o různých knihách vybraných autorem-čtenářem vycházejí z rozhlasového cyklu Českého rozhlasu Vltava "Zpráva čtenáře" (díla české...
Book Chapter
7
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 13-14
Annotation: Úvodní stať z oddílu "Pozdravy a konfese" neformálně přibližuje literárněvědné působení v textu nejmenovaného jubilanta.
Book Chapter
8
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 20-22
Annotation: Laudatio vyzdvihuje především čtenářství J. Trávníčka a navrhuje některá výzkumná témata s ním spojená; připojena gratulační báseň...
Book Chapter
9
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 15
Annotation: Báseň o brněnských literárních vědcích.
Book Chapter
10
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 23-25
Annotation: Vzpomínka na setkávání autora s J. Trávníčkem; připojeny básně "U plotu slévárny" a "Babí léto - chlapský podzim".
Book Chapter
11
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 26-27
Annotation: Gratulační stať se hravě zabývá různými Trávníčky (kromě literárního vědce J. Trávníčka zmiňuje mj. též jazykovědce F. Trávníčka...
Book Chapter
12
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 28-30
Annotation: Vzpomínková stať představuje J. Trávníčka v jeho třech rolích: jako literárního vědce a interpreta, jako přednášejícího pedagoga a jako...
Book Chapter
13
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 31-33
Annotation: Gratulace koncipovaná formou dopisu.
Book Chapter
14
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 34-35
Annotation: Vzpomínkový portrét J. Trávníčka.
Book Chapter
15
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 53-61
Annotation: Studie pojednává o možnostech interpretace starší literatury (interpretace čtenářská vs. badatelská), přičemž od obecných úvah dospívá...
Book Chapter
16
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 62-72
Annotation: Studie představuje korespondenci nakladatele I. L. Kobera a jeho tehdejšího zaměstnance F. A. Urbánka a poskytuje tak vhled do nakladatelského provozu...
Book Chapter
17
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 73-80
Annotation: Studie představuje literární obraz Brněnského draka (tj. krokodýla visícího v průjezdu Staré radnice) v české poezii od obrození po současnost.
Book Chapter
18
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 81-94
Annotation: Studie pojednává o tematizaci Podkarpatské Rusi v české literatuře od dvacátých let 20. století po konec let čtyřicátých, v níž lze sledovat...
Book Chapter
19
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 95-104
Annotation: Studie seznamuje s inovativními způsoby výuky literárních dějin a literární výchovy na Masarykově pokusné diferencované měšťanské škole...
Book Chapter
20
Article resource: '; ...Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám...
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 105-113
Annotation: Studie představuje výhody možné způsoby užití příběhů ve výuce, čímž přiznaně navazuje na myšlenky J. A. Komenského.
Book Chapter