By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5779, 2018/2019, s. 118-132
Annotation: Úryvek z rukopisu autobiografie D. Krausové.
Article
2
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5779, 2018/2019, s. 180-195
Annotation: Povídka; připojena biografická poznámka (s. 195).
Article
3
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5779, 2018/2019, s. 196-205
Annotation: Soubor povídek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 205).
Article
4
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5779, 2018/2019, s. 25-35
Annotation: Studie se zaměřuje na pražského rodáka H. Bergmana, 1. ředitele Židovské národní knihovny v Jeruzalémě a filozofa, v období, kdy se angažoval...
Article
5
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5780, 2019/2020, s. 156-164
Annotation: Povídka; připojena biografická poznámka.
Article
6
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5780, 2019/2020, s. 133-155
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 155).
Article
7
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 219
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o A. G, připojená k jeho autobiografické povídce Jednou s tatem na procházce (s. 212-219).
Article
8
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 69-85
Annotation: Studie o židovské literatuře v českých zemích v první polovině 19. století, a především o Havlíčkově kritice básnické sbírky S. Kappera,...
Article
9
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 50-68
Annotation: O eseji J. Amanna věnovaném životu a tvorbě F. Kafky; předneseno při uvedení knižního vydání českého překladu Amannova textu.
Article
10
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 107-110
Annotation: Článek ukazuje společné duchovní proudy v české a německé literatuře, které se zabývaly vesnickou tematikou; konkr. vliv B. Auerbacha na tvorbu...
Article
11
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5721, 1960/1961, s. 104-107
Annotation: Ukázka z nedokončeného románu J. Weila "Zde se tančí Lambeth-Waltz" je uvedena biografickou poznámkou.
Article
12
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5723, 1962/1963, s. 31-35
Annotation: Životopisná stať o básníku ortenovské generace H. Fantlovi.
Article
13
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5723, 1962/1963, s. 82-84
Annotation: Stať k stému výročí úmrtí B. Němcové se věnuje dvěma židovským spisovatelům a sběratelům lidových pověstí, které B. Němcová poznala...
Article
14
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5723, 1962/1963, s. 134-138
Annotation: Krátká poznámka uvádí životopisnou črtu, v níž V. Rakous vysvětluje, proč nezná přesné datum svého narození. U příležitosti 100. výročí...
Article
15
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 32
Annotation: Úvodní poznámka k básním, které jsou otištěny v ročence.
Article
16
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 56-62
Annotation: Biografický článek.
Article
17
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 63-65
Annotation: Článek o osobě a díle spisovatele E. Sommera k 75. výročí jeho narození.
Article
18
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 93
Annotation: Otištěná báseň je uvedena biografickou poznámkou.
Article
19
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 129-133
Annotation: Otištěná próza je uvedena vysvětlující poznámkou.
Article
20
Article resource: '; ...Židovská ročenka...
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5715, 1954/1955, s. 71-72
Annotation: Otištěné básně F. Gottlieba jsou doplněné biografickou poznámkou.
Article