By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 68, 2018, č. 3, s. 258-265
Annotation: Medailon exilového novináře a spisovatele R. Nekoly.
Article
2
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 69, 2019, č. 1, s. 59-62
Annotation: Referát o workshopu "Labyrintem českých novověkých edic", který proběhl 20. 3. 2018 a který uspořádal Moravský zemský archiv v Brně.
Article
3
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 69, 2019, č. 2, s. 219-220
Annotation: Anotace.
Article
4
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 69, 2019, č. 2, s. 220-222
Annotation: Anotace.
Article
5
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 47, 1997, č. 1, s. 23-25
Annotation: Recenze s podrobným popisem výstavy archivních dokumentů Národního muzea týkajících se českého života v 19. a 20. století.
Article
7
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 63, 2013, č. 1, s. 53-65
Annotation: Medailon a soupis obsahu fondu z Kanady a z Národního archivu ČR.
Article
8
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 62, 2012, č. 2, s. 193-197
Annotation: Referát stručně představující jednotlivé příspěvky z konference.
Article
9
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 55, 2005, č. 4, s. 308-310
Annotation: Recenze.
Article
10
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 56, 2006, č. 1, s. 72-73
Annotation: Recenze.
Article
11
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 56, 2006, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
12
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 56, 2006, č. 1, s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
13
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 265
Annotation: Článek o souboru, který B. Č. daroval Státnímu ústřednímu archivu v Praze.
Article
14
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 276-280
Annotation: Životopisný článek.
Article
15
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 289-290
Annotation: Medailon.
Article
16
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 291-294
Annotation: O historii vydávání, statistické tabulky skladby příspěvků a Bibliografie studií, materiálů a drobností ročníků 2001-2003.
Article
17
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 295-297
Annotation: Recenze.
Article
18
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 297-302
Annotation: Recenze; ve sborníku jsou mj. níže uvedené studie.
Article
19
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 305-306
Annotation: Recenze.
Article
20
...0004-0398...
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 54, 2004, č. 4, s. 306-307
Annotation: Recenze.
Article