By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 1/2, s. 5-23
Annotation: Tři projevy ke slavnostnímu založení Československé akademie věd.
Article
2
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 1/2, s. 47-63
Annotation: Soubor projevů k 75. narozeninám Z. Nejedlého.
Article
3
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 5/6, květen/červen, s. 141-144
Annotation: Zpráva z folkloristické konference, uspořádané Kabinetem pro národopis a Kabinetem pro lidovou píseň.
Article
4
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 5/6, květen/červen, s. 147-148
Annotation: Zpráva ze zasedání Kabinetu filologické dokumentace. Připojeno usnesení z tohoto zasedání.
Article
5
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 5/6, květen/červen, s. 148-150
Annotation: Zpráva o publikačních aktivitách Nakladatelství ČSAV.
Article
6
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 7/8, s. 183-193
Annotation: Zpráva o fučíkovské konferenci. Připojen hlavní referát J. Dolanského.
Article
7
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 9/10, s. 245-256
Annotation: Zpráva z konference o J. Dobrovském. Obsahuje úvodní článek, hlavní přednášku B. Havránka a závěrečné usnesení.
Article
8
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 9/10, s. 279-281
Annotation: Zpráva o vydávání periodik v rámci Nakladatelství ČSAV. V závěru zmínka o vydávání čtvrtletníku Česká literatura.
Article
9
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 4, září, s. 443-502
Annotation: Soubor článků z 10. plenárního zasedání ČSAV. Obsahuje i projev J. Průška o sekci jazyka a literatury.
Article
10
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 5, prosinec, s. 567-579
Annotation: Zpráva o stavu a soupisu českých rukopisů. První část.
Article
11
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 5, prosinec, s. 579
Annotation: Zpráva o ocenění Z. Nejedlého a V. Petržílkovi (Lexovi předal Československou cenu míru Jan Mukařovský).
Article
12
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 5, prosinec, s. 612-613
Annotation: Přehled disertací obhájených na ČSAV ve 2. čtvrtletí roku 1959. Z VIII. sekce získali titul kandidáta věd J. Martínek, J. Kolár a F. Cuřín.
Article
13
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 5, prosinec, s. 654-655
Annotation: Zpráva o bohemikálních rukopisech v Polsku.
Article
14
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 3/4, květen, s. 265-268
Annotation: Poslední ze sedmi přehledů publikací Akademie vydaných do roku 1953. Tento přehled obsahuje tituly ze sekce jazyka a literatury.
Article
15
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 5/6, červenec, s. 311-316
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article
16
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 1/2, únor, s. 107-116
Annotation: Zpráva z konference o vlivu VŘSR na československou politiku, kulturu a literaturu.
Article
17
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 5, listopad/prosinec, s. 566-568
Annotation: Přehled disertačních prací obhájených v VIII. sekci ČSAV za 2. čtvrtletí 1960. Titul promovaného pedagoga obdržel V. Kudělka, titul promovaného...
Article
18
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 5, listopad/prosinec, s. 562-565
Annotation: Zpráva z konference o Viktoru Kornelovi ze Všehrd, zejména o jeho právnickém dílem.
Article
19
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 5, listopad/prosinec, s. 632-633
Annotation: Zpráva z literárněvědné konference v Recife. Účastnil se mj. J.-P. Sartre.
Article
20
...0009-0492...
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 5, listopad/prosinec, s. 653-656
Annotation: Přehled vydaných titulů z VIII. sekce ČSAV. Mezi vydanými tituly mj. kniha J. Jíši.
Article