By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
2
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
3
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 47-48
Annotation: Recenze edice "Knihovna pro děti 21. století" nakladatelství Albatros.
Article
4
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 45-47
Annotation: Portrét; připojena báseň "V noci".
Article
5
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 33-38
Annotation: Studie se zabývá postavením mladých žen v současné české próze, obzvlášť v literární tvorbě V. Hanišové a D. Táborské.
Article
6
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 18-24
Annotation: Studie se zabývá způsobu prezentování životopisu K. J. Erbena v pracích V. Brandla a J. Karáska.
Article
7
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
8
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
9
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 150-152
Annotation: Portrét.
Article
10
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 140-142
Annotation: Portréty dvou spisovatelů pocházejících ze Šumavy.
Article
11
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
12
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 171-175
Annotation: Studie se zabývá procesem třetí čtenářské iniciace, tj. přechodem mezi čtením literatury pro děti a mládež a literatury pro dospěle. Autorka...
Article
13
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 163-171
Annotation: Studie se zabývá výsledky výzkumu čtení dvou verzí "Babičky" B. Němcové - kritického a jazykově aktualizovaného vydání - mezi žáky 2....
Article
14
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 64-71
Annotation: Studie o výsledcích výzkumu čtenářství u žáků 8. tříd základních škol.
Article
15
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
16
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 94-97
Annotation: Portrét.
Article
17
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 81-85
Annotation: Článek o významu románu "Tiché roky" a divadelní adaptaci "Hany" pro literární tvorbu A. Mornštajnové.
Article
18
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
19
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
20
...0009-0786...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 1, s. 6-15
Annotation: Interpretační článek k deseti vybraným povídkám českých i světových autorů (podle vzoru M. Hoznauera v č. 3 roč. 56 /2005-2006/ ČJL). V...
Article