By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
2
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 3, s. 365-366
Annotation: Recenze na monografii P. Janečka "Mýtus o pérákovi", která je věnovaná postavě městského folkloru z období boje proti nacismu.
Article
3
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 159-176
Annotation: Studie o fenoménu cest německých vysídlenců a jejich potomků do Československa, jako pramen posloužily biograficko-narativní rozhovory a vysídlenecké...
Article
4
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 241-242
Annotation: Zpráva o projektu, který zkoumá kramářské písně jako součást národní a kulturní identity, důraz je kladen na tisky uložené v Moravské...
Article
5
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 84, 1997, č. 1, s. 78-81
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference.
Article
6
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 2, s. 249-251
Annotation: Recenze.
Article
7
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 2, s. 235-236
Annotation: Nekrolog k úmrtí etnografky a folkloristky (2. 3. 2012 v Kutné Hoře), zabývající se výzkumem lidové slovesnosti.
Article
8
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 2, s. 245-246
Annotation: Recenze.
Article
9
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 281-298
Annotation: Studie k pobytům B. Němcové na Slovensku v letech 1851-1855, jejím etnografickým a folkloristickým výzkumům a jejich odrazu v publicistice B. Němcové.
Article
10
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 339-361
Annotation: Studie k historii společenského zpěvu v 1. polovině 19. století a tradici českých společenských zpěvníků založená na materiálu zpracovaném...
Article
11
12
13
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 100, 2013, č. 1, s. 3-4
Annotation: Úvodník k 1. číslu 100. ročníku, věnovaného několika odborným časopisům s dlouhodobou historií, srovnatelným s časopisem Český lid.
Article
14
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 100, 2013, č. 1, s. 5-26
Annotation: Studie k historii časopisu; s oddíly Časopis Národního muzea v dosavadním bádání; Cesta ke vzniku Muzejníku; Ve službách národního obrození;...
Article
15
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 100, 2013, č. 1, s. 51-62
Annotation: Studie k historii časopisu od jeho založení v roce 1869 dodnes; s přílohou "Odpovědní, vedoucí nebo hlavní redaktoři Časopisu Matice moravské"...
Article
16
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 100, 2013, č. 1, s. 107-120
Annotation: Studie k historii časopisu od založení v roce 1906 dosud; s příl. "Přehled redaktorů a názvů Národopisného věstníku" (s. 120).
Article
17
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 257-258
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému 150. výročí úmrtí B. Němcové.
Article
18
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 259-279
Annotation: Studie zkoumá, zda považovat reflexe dobových tanců v díle B. Němcové za zdroj informací, či literární fikci, dále též možné účely zobrazování...
Article
19
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 299-306
Annotation: Studie zaměřená na folklorní analýzu pohádkových a pověsťových textů B. Němcové (českého původu) a míru provedených autorských úprav;...
Article
20
...0009-0794...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 307-318
Annotation: Studie založená na korespondenci B. Němcové je věnována její mateřské roli; mj. jejímu přístupu ke vzdělání dětí a k ekonomické situaci...
Article