By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 135-154
Annotation: Studie se zabývá teorií interpretace fikčních děl, soustředí se zejména na problém autorské intence.
Article
2
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 198-217
Annotation: Studie na příkladu Beckettova "Konce hry" zkoumá možnosti filozofického čtení fikčního díla.
Article
3
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 259-275
Annotation: Recenze.
Article
4
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 56, 2019, č. 2, s. 206-222
Annotation: Filozofické zkoumání role, kterou čtení hraje v naší každodennosti.
Article
5
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 56, 2019, č. 2, s. 244-249
Annotation: Recenze.
Article
6
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 50, 2013, č. 1, s. 27-40
Annotation: Studie, ve které autorka zkoumá zdánlivou neslučitelnost poezie, která vyvolává subjektivní emocionální pocity čtenáře, s filosofií, která...
Article
7
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 41, 2005, č. 3/4, s. 153-178
Annotation: Studie zjišťuje, jak Meissner pracoval s termíny "Rührung", "rühren", "rührend"; autor vychází z Meissnerových pražských přednášek, které...
Article
8
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 40, 2004, č. 3/4, s. 131-148
Annotation: Studie se opírá o zápisky J. Jungmanna ve studijním roce 1794/1795.
Article
9
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 40, 2004, č. 3/4, s. 149-168
Annotation: Studie s kapitolami Bolzanova cesta k estetice, O pojmu krásna, O dělení umění, Cesta k Bolzanově estetice; na s. 169-218 je otištěn Bolzanův...
Article
10
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 40, 2004, č. 3/4, s. 242-253
Annotation: Recenze sborníku referátů z plzeňského sympozia.
Article
11
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 39, 2003, č. 3/4, s. 125-142
Annotation: Studie o pojmu vážnost v úvahách S. Kierkegaarda.
Article
12
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 39, 2003, č. 3/4, s. 144-157
Annotation: Studie; s příklady mýtu donjuanského a faustovského.
Article
13
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 39, 2003, č. 3/4, s. 159-194
Annotation: Studie zachycující významné rysy Bergsonovy koncepce umění (o estetickém cítění, které je vyvoláno (vsugerováno) uměleckým dílem (emoce...
Article
14
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 39, 2003, č. 3/4, s. 241-246
Annotation: Recenze.
Article
15
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 39, 2003, č. 3/4, s. 247-255
Annotation: Studie.
Article
16
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 42, 2006, č. 1/3, s. 80-148
Annotation: Studie.
Article
17
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 42, 2006, č. 1/3, s. 204-207
Annotation: Recenze.
Article
18
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 37, 2001, č. 4, s. 253-256
Annotation: Recenze.
Article
19
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 1, s. 36-57
Annotation: Studie.
Article
20
...0014-1291...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 37, 2000, č. 1, s. 20-32
Annotation: Studie o chápání zahrady u F. Sch. a M. H.
Article