By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 933-953
Annotation: Studie.
Article
2
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 66, 2018, č. 4, srpen, s. 612-616
Annotation: Recenze.
Article
3
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 67, 2019, č. 4, srpen, s. 561-575
Annotation: Autor ve své studii představuje fenomenologicko-existenciální analýzu prožívání krásy (estetické zkušenosti) prostřednictvím Heideggerova...
Article
4
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 735-736
Annotation: Nekrolog. Na s. 705-734 je otištěna Šabatova předmluva k Masarykovu dílu Nová Evropa (Masarykova "Nová Evropa") jako vzpomínka na J. Šabatu, který...
Article
5
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 769-775
Annotation: Recenze.
Article
6
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 791-794
Annotation: Vzpomínky.
Article
7
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 6, 1958, č. 5, srpen, s. 749-777
Annotation: Autor ve svých úvahách o estetice a estetické hodnotě dospívá k tomu, že estetika může být chápána jako věda o krásnu, i když přesnější...
Article
8
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 7, 1959, č. 3, květen, s. 416-425
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje ke stati K. Chvatíka "Významný pokus o řešení noetické problematiky estetiky" (in: Nová mysl, 1958, č. 1).
Article
9
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 7, 1959, č. 5, září, s. 777-781
Annotation: Autor podává zprávu o kritické reflexi dvou sovětských estetických publikací: sborníku "Voprosy estětiky I" a knihy A. I. Burova "Estetická...
Article
10
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 2, březen, s. 244-250
Annotation: Ve studii autor řeší nedostatky v dějinném pohledu na tradici české estetiky, jež je podle něj nahlížena buď z příliš imanentního hlediska...
Article
11
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 3, květen, s. 399-406
Annotation: Autor se ve své studii, vycházející z podnětů stati Jaroslava Volka „O specifičnosti předmětu uměleckého odrazu skutečnosti“ (in: sb. O...
Article
12
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 1, leden, s. 30-36
Annotation: Autor přehodnocuje pojmy „znak“ a „význam“, chápané v rámci strukturalistického pojetí. V této souvislosti kritizuje strukturalistické...
Article
13
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 3, květen, s. 326-341
Annotation: Autor se zamýšlí nad otázkou, z jaké sféry (především) čerpá umění podněty pro vytváření obrazotvornosti, jejímž prostřednictvím vytváří...
Article
14
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 4, červenec, s. 584-609
Annotation: Za základatele marxistické estetiky autor považuje osobnosti Karla Marxe a Friedricha Engelse. V tradici české estetiky spatřuje autor první náznaky...
Article
15
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 5, září, s. 776-809
Annotation: Autor se zamýšlí nad myšlenkovým odkazem Josefa Durdíka v kontextu dějin české estetiky a sleduje, jakým způsobem Durdík dále promýšlel...
Article
16
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 15. 4., s. 44-65
Annotation: Autorka sleduje souvislosti dialektického uvažování Zdeňka Nejedlého a snaží se ukázat komplexnost jeho způsobu přemýšlení. Nejedlý podle...
Article
17
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 15. 4., s. 66-81
Annotation: Autor se pokouší ukázat na skutečnost, že Zdeněk Nejedlý, především jako hudební estetik, přemýšlel o umění v širokých souvislostech,...
Article
18
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 15. 4., s. 81-88
Annotation: Autor považuje Zdeňka Nejedlého za jednoho z nejvýraznějších "průkopníků" myšlenky humanismu ve 20. století. Nejedlého představa o humanismu...
Article
19
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 2, 1954, č. 1, 15. 3., s. 48-73; č. 2, 6. 6., s. 142-158
Annotation: Autor představuje osobnost Josefa Dobrovského především jako vědce, který se vždy snažil hledat pravdu a vyvracet mýty, zkreslující skutečnost...
Article
20
...0015-1831...
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 2, 1954, č. 2, 6. 6., s. 89-97
Annotation: Autor předkládá základní argumety pro potřebu rozvoje marxisticko-leninského estetického myšlení v českém prostředí. Marxisticko-leninská...
Article