By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 45-73
Annotation: Studie věnovaná rozboru českého textu Jakoubka ze Stříbra "Výklad na Zjevenie sv. Jana", který je zaměřen na latinský dobový kontext, především...
Article
2
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 95-130
Annotation: Studie, dedikována J. Vintrovi; pokračování studie uveřejněné v předchozím čísle (Listy filologické, č. 140, 3/4, s. s. 407-427).
Article
3
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 131-157
Annotation: Studie, dedikována M. Steinerovi.
Article
4
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 159-198
Annotation: Studie věnovaná srovnání Fundací J. Klatovského a Hájkovy kroniky s důrazem na humanistickou historiografii.
Article
5
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 221-240
Annotation: Studie věnovaná rozboru díla německy a latinsky píšícího básníka Leonharta Alberta.
Article
6
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 270-272
Annotation: Recenze.
Article
7
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 273-277
Annotation: Recenze.
Article
8
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 409-448
Annotation: Studie o problematice konsonantismu v Bibli kralické.
Article
9
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 355-392
Annotation: Studie věnovaná srovnání druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu s latinskou předlohou, obsahuje úryvky staroslověnského a latinského textu.
Article
10
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 393-407
Annotation: Studie, dedikována k dvacátému výročí vydání Seifertovy Světlem oděné A. Sticha.
Article
11
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 533-535
Annotation: Recenze na práci A. Bočkové o textu M. Větrovského a edici jeho legendy o Janu Nepomuckém.
Article
12
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 449-483
Annotation: Studie o humanistické tvorbě Jana Černovického.
Article
13
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [125]-159
Annotation: Studie věnovaná edici sebraných spisů J. Husa.
Article
14
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [215]-219
Annotation: Medailon u příležitosti stého výročí narození editora památek starší české literatury J. Daňhelky.
Article
15
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. 226-228
Annotation: Recenze na monografii D. Havla "Počátky latinské písemné kultury v českých zemích".
Article
16
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. 233-237
Annotation: Recenze na komentované vydání spisu B. Balbína o historii Českého království.
Article
17
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 259-285
Annotation: Studie, mj. o středověké hebrejské literatuře v českých zemích.
Article
18
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 287-331
Annotation: Studie mj. o české adaptaci řeckého snáře, vytvořené Vavřincem z Březové a upravené V. Hájkem z Libočan.
Article
19
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 421-426
Annotation: Soubor medailonů, mj. i některých českých literárních vědců.
Article
20
...0024-4457...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 454-455
Annotation: Recenze.
Article