By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
2
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 158-175
Annotation: Studie se zabývá srovnáním dvou slovníků: Nomenclator quadrilinguis D. A. z Veleslavína (1598) a Nejnovějším ouplným česko-německým slovníkem...
Article
3
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 4, září, s. 228-233
Annotation: Recenze.
Article
4
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 4, září, s. 233-237
Annotation: Recenze.
Article
5
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 36, 1953, č. 9/10, prosinec, s. 257-262
Annotation: Článek se zabývá specifickými jazykovými prostředky Julia Fučíka.
Article
6
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 36, 1953, č. 3/4, květen, s. 69-75
Annotation: Poznámky k jazyku Ivana Olbrachta.
Article
7
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 7/8, září, s. 219-224
Annotation: Komentář Olbrachtových Statí o jazyce a literatuře a úvahy nad jazykovými úpravami edic starších autorů.
Article
8
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 92-103
Annotation: Polemika se závěrem Z. V. Tobolky, že K. Havlíček Borovský ještě nezvládal češtinu. Následuje rozbor Havlíčkova jazyka ve srovnání s tehdejší...
Article
9
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 7/8, září, s. 208-219
Annotation: Autor dokládá možnou jazykovou inspiraci K. H. Máchy v dramatickém díle V. K. Klicpery. Poté jazykově rozebírá Máchovo dílo.
Article
10
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 124-139
Annotation: Článek se zabývá jazykovými a stylistickými prostředky Jaroslava Haška.
Article
11
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 144-151
Annotation: Článek se zabývá vývojem jazyka a stylu Marie Majerové na vybraných dílech její tvorby.
Article
12
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 139-143
Annotation: Článek po jazykové a stylové stránce srovnává Valečkovo vydání a Olbrachtovo přepracování Bidpajových bajek.
Article
13
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 86-91
Annotation: Autor jazykově a stylisticky rozebírá Národní báchorky a pověsti B. Němcové, zvláště proměnu jazyka mezi 3. a 4. svazkem; odkazuje zde na...
Article
14
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 73-86
Annotation: Rozbor Tylova výběru jazykových prostředků v dramatických báchorkách, historických dramatech a hrách ze života a jejich srovnání se současnou...
Article
15
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 115-123
Annotation: Článek podává jazykový rozbor Stroupežnického hry Naši furianti především z hlediska stylizovaného lidového jazyka a dobové spisovné normy....
Article
16
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 103-115
Annotation: Článek se zaměřuje na literární program národní poezie, který Jan Neruda vyvíjí a realizuje v rámci sbírek Poetických besed v 80. letech...
Article
17
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 172-178
Annotation: Autorka posuzuje jazyk čtyř knih pro děti a mládež (J. Mareš: Pískle, J. V. Pleva: Malý Bobeš, J. Lada: Vzpomínky z dětství, J. Morávek: Kytka...
Article
18
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 1/2, březen, s. 49-56
Annotation: Zpráva o konferenci uskutečněné v souvislosti s dvoustým výročím narození J. Dobrovského. Kromě zahajovací řeči B. Havránka (Slovanský...
Article
19
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 9/10, prosinec, s. 304-310
Annotation: Text je recenze o sborníku studií k dvoustému výročí narození Josefa Dobrovského (Praha : Nakladatelství ČSAV, 1953) a o zde prezentovaných...
Article
20
...0027-8203...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 1/2, březen, s. 57-59
Annotation: Text je referátem o čtyřech článcích publikovaných v novinách a časopisech. Jedná se o článek K. Pletzera Jiráskovi lapkové a jejich předloha...
Article