By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 1, 1956, č. 1, s. 10-27
Annotation: Zpráva o uspořádání rukopisné pozůstalosti K. H. Borovského v letech 1954 a 1955 v literárním archivu Národního musea s důrazem na 17 listů...
Article
2
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Roč. 1956, č. 2, s. 29-53
Annotation: Edice 37 dosud neotištěných Zeyerových dopisů z let 1892-1900 adresovaných Antonínu Schulzovi. Doplněno krátkým úvodem, ediční poznámkou...
Article
3
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 1, 1956, č. 1, s. 5-9
Annotation: Kritické zhodnocení dosavadního způsobu vydávání literárních dokumentů a nastínění zásad platných pro Sborník Národního musea.
Article
4
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 5, 1960, č. 1/2, s. 1-8
Annotation: Esej o významu uchovávání knih pro budování socialismu, nahlíženo perspektivou marxistické knihovědy.
Article
5
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 2, 1957, č. 1/2, 2.-4. s. obálky
Annotation: Drobná studie o cenzurním procesu Tylovy hry „Petr Veliký čili syn carův před soudem“ zamítnuté z důvodu vlasteneckých tendencí. Otištěn...
Article
6
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 3, 1958, č. 1, s. 1-27
Annotation: Studie o životě Josefa Havelky (1792-1871?), východočeského obrozeneckého vzdělance pojungmannovské generace a překladatele děl Augusta von Kotzebua...
Article
7
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 3, 1958, č. 2, s. 29-44
Annotation: Studie o založení Knihovny Národního muzea v r. 1818, návrzích a směrnicích k vybudování knižní sbírky, jejichž autorem je Josef Dobrovský;...
Article
8
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 4, 1959, č. 1, s. 1-6
Annotation: Krátká studie komentující následně otištěnou korespondenci Josefa Václava Sládka s výborem Musea království Českého.
Article
9
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 4, 1959, č. 1, s. 7-8
Annotation: Rozbor nalezeného konceptu univerzitní přednášky pojednávající o rukopisu Královédvorském, autorem patrně František Ladislav Čelakovský,...
Article
10
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 4, 1959, č. 2, s. 33-44
Annotation: Studie o roli Josefa Dobrovského při plánování Národního muzea jako autora směrnic pro uspořádání sbírek a instrukcí pro bibliotékáře...
Article
11
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 4, 1959, č. 1, s. 45-96
Annotation: Soupis korespondence Josefa Dobrovského obsahující vydanou korespondenci, nevydanou korespondenci, seznam korespondentů, chronologický rejstřík...
Article
12
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 3, s. 35-39
Annotation: Studie o českém humanismu, jeho klíčových osobnostech a jeho vnímání pozdějšími historiky.
Article
13
14
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 3, s. 69-74
Annotation: Životopisná studie o Z. Hrubém z Jelení.
Article
15
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 3, s. 95-102
Annotation: Studie o Optátově a Gzelově překladu Nového zákona do češtiny.
Article
16
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 2, 1957, č. 3/4, s. 45-52
Annotation: Studie o české verzi německé satirické skladby o Grobianovi z 1. pol. 16. stol., kritická revize přístupu Čeňka Zíbrta k tomuto textu.
Article
17
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 2, 1957, č. 3/4, 2. s. obálky
Annotation: Zpráva o nálezu zlomku českobratrského tisku z r. 1597 "Regstřjk Pjsem Swatych..."
Article
18
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 2, 1957, č. 3/4, s. 53-98
Annotation: Studie zabývající knihovnou Karla Havlíčka Borovského, jejím vnitřním tříděním a historií, zejména pak dražbou knih po Havlíčkově smrti....
Article
19
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 5, 1960, č. 3/4, s. 57-88
Annotation: Edice dopisů Aloise Jiráska Zikmundu Winterovi z let 1884-1912 opatřená doprovodným komentářem.
Article
20
...0036-5351...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 5, 1960, č. 3/4, s. 89-93
Annotation: Osobní vzpomínka autora na Zikmunda Wintera doplněná úryvky ze vzájemné korespondence.
Article